Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa med flyt & läsförståelse

Skapad 2019-08-26 13:31 i Ankarskolan Varberg
Grundskola 5 Svenska
Att läsa med flyt och att ha god läsförståelse innebär att du känner till och använder dig av de lässtrategier som är nödvändiga för att du ska förstå innehållet i texten, såväl på som mellan och bortom raderna. Utifrån egna erfarenheter kan du tolka och föra resonemang om budskapet i texten och beskriva din upplevelse av det du har läst.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med:

- Läsförståelse-boken

- Läsa enskilt och gemensamt 

- Träna på olika lässtrategier

- Gemensam läsbok som läxbok

- Frågor till det lästa

- Boksamtal

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: