Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på NO 4

Skapad 2019-08-26 13:41 i Bruksskolan Tierp
Vi utgår från materialet "Koll på No 4" och läser om skogen och vad som händer i naturen på hösten.
Grundskola 4 Fysik Kemi Biologi NO (år 1-3)
Vi kommer jobba med följande arbetsområden i åk 4: - Skogen - Naturen på hösten - Värme, kyla och väder - Naturen på vintern - Vatten och luft - Sjöar och vattendrag - Vår och sommar

Innehåll

Mål för dig som elev

Kapitel 1 SKOGEN

 • veta vad som menas med lövskog, barrskog och blandskog.
 • kunna berätta hur löv och döda djur bryts ner.
 • känna till namnet på några träd, bär och svampar.
 • kunna ge exempel på näringskedjor i skogen.
 • känna till några rovdjur och bytesdjur.
 • veta vad människan använder skogen till. 
 • kunna förklara vad som menas med allemansrätten

Kapitel 2 NATUERN PÅ HÖSTEN

 • veta varför lövträden fäller sina blad, men inte barrträden.
 • veta varför löven ändrar färg.
 • kunna förklara vad som händer med löven på marken.
 • kunna ge exempel på hur olika frön sprids.
 • kunna förklara varför en del fåglar flyttar.

Kapitel 3 VÄRME, KYLA OCH VÄDER

 • veta varför solen är viktig för livet på jorden.
 • kunna ge exempel på hur vi kan spara värme.
 • kunna ge exempel på hur värme kan sprida sig.
 • kunna förklara hur vindar uppstår.
 • veta hur moln, regn och snö bildas.
 • kunna förklara vad som menas med väderprognos och ge exempel på hur man kan mäta väder.

Kapitel 4 NATUREN PÅ VINTERN

 • ge exempel på hur olika djur hittar mat på vintern.
 • ge exempel på hur olika växter klarar vintern.
 • förklara hur olika djur kan hålla sig varma i kylan.

Kapitel 5 VATTEN OCH LUFT

 • veta vad en vattenmolekyl består av.
 • känna till vattnets olika former.
 • kunna beskriva vattnets kretslopp.
 • veta att vissa ämnen kan lösas i vatten.
 • kunna berätta var i vattnet i kranen kommer ifrån.
 • veta vad luft är.
 • veta något om hur människan kan påverka vatten och luft.

Kapitel 6 SJÖAR OCH VATTENDRAG

 • kunna ge exempel på några olika typer av sjöar i Sverige.
 • känna till namnen på några fåglar som lever vid vattnet, några fiskar och några vattenlevande insekter.
 • veta vad som menas med en näringskedja och kunna ge exempel på en näringskedja som finns i en sjö.
 • veta hur en fisk är uppbyggd.
 • veta hur en groda utvecklas från rom till vuxen.
 • kunna ge exempel på hur människan kan skada livet i en sjö.

Kapitel 7 VÅR OCH SOMMAR

 • kunna namnen på några vanliga blommor.
 • kunna namnen på några fåglar i din närhet.
 • förklara vad pollinering är och ge exempel på pollinerare.
 • förklara hur växterna får sin energi så att de kan växa.
 • berätta hur en insekt utvecklas från ägg till färdig insekt. 

 

Arbetsområde och arbetssätt

Vi utgår från Koll på NO 4. 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • förklara och beskriva 
 • samtala
 • söka och använda information
 • undersöka

Du kommer att få visa dina förmågor under arbetets gång, både i skriftlig och muntlig form.  

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: