Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orientering - Årskurs 8 HT19

Skapad 2019-08-26 13:41 i Palmbladsskolan Uppsala
Grundskola 6 Idrott och hälsa
Orientering hjälper dig som elev att kunna positionera dig med hjälp utav hjälpmedel. Idag har vi bland annat GPS och digitala verktyg för att hitta vägar men i skolan använder vi oss av karta och kompass. Orientering kan med andra ord genomföras på många olika sätt.

Innehåll

Orientering hjälper dig som elev att kunna positionera dig med hjälp utav hjälpmedel. Idag har vi bland annat GPS och digitala verktyg för att hitta vägar men i skolan använder vi oss av karta och kompass. Orientering kan med andra ord genomföras på många olika sätt.

 

1. Syfte

Syftet är att du som elev ska få lära dig hur en karta är uppbyggd (skala, färger och karttecken). Du ska få lära dig hur man ska passa kartan så att det stämmer överens med verkligheten. Du ska få orientera i en okänd terräng med hjälp av karta och andra hjälpmedel (t ex kompass). 

2. Undervisningens innehåll 

Vecka 35: 
Lektionstillfälle 1: Teori föreläsning om kartans färger, symboler och hur man passar kartan + kartpromenad i närområde

Lektionstillfälle 2: Orienteringspussel i par, orientering närmast skolans område.

Vecka 36:
Lektionstillfälle 3: Stadsorientering SLAVSTA OCH ÅRSTA,
Lektionstillfälle 4: Stadsorientering SLAVSTA OCH ÅRSTA

Vecka 36:
Lektionstillfälle 5: Fortsatt orientering i närområde
Lektionstillfälle 6: Fortsatt orientering i närområde

Vecka 37

Lektionstillfälle 5: Orientering utifrån SLAVSTA, ÅRSTA FÅLHAGEN, BOLÄNDERNA
Lektionstillfälle 6: Orientering utifrån SLAVSTA, ÅRSTA FÅLHAGEN, BOLÄNDERNA

Vecka 38

Examination / bedömning av orienteringsmomentet

Vecka 39 

EXAMINATION (Okänd terräng). Information om detta kommer senare.

3. Bedömningsuppgifter

Bedömningen av momentet kommer att ske utifrån de områden som vi har tränat på, så för eleven bekanta miljöer. Vi kommer att sätta upp nya kontroller och göra olika banor med olika svårighetsgrader (E-bana, C-bana och A-bana).

För att eleven ska uppnå en högre bedömning i form av C eller A-nivå så behöver eleven visa att den kan orientera självständ

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
  Idh  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
  Idh  E 9
 • Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
  Idh  C 9
 • Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
  Idh  A 9

Matriser

Idh
Kunskapskrav idrott åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Orientera sig
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: