Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2019-08-26 13:48 i Föräldrakooperativet Ankan Fristående förskolor
Förskola
Syfte: Att barnen erövrar grundläggande förförståelser för matematiska begrepp och matematiskt tänkande.

Innehåll

Vi använder matematiska begrepp i vardagen och synliggör matematiken i barnens aktiviteter. Vi räknar antal och ordningstal och vi undersöker sammanhang. Vi sorterar och utforskar vår rumsuppfattning.

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: