Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande text

Skapad 2019-08-26 13:52 i Kattarps skola Helsingborg
Planering av arbete med instruerande texter. Läromedel: Zick-zack skrivrummet.
Grundskola 4 Svenska
Vi kommer att lära oss hur instruerande texter är uppbyggda och vilka språkliga drag en instruerande text har. Vi kommer att avsluta arbetsområdet med att på egen hand skriva en instruerande text.

Innehåll

Konkretiserade mål

När arbetsområdet är slut ska du:

 • Veta vad kronologisk ordning är.
 • Kunna använda bilder som kompletterar instruktionerna i texten.
 • Veta vad verb i imperativ är. 
 • Skriva och organisera en instruerande text.

 

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta både enskilt och i grupp.  

I slutet av området ska du skriva en egen instruerande text. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Instruerande text

Texten

Innehåll
Min text innehåller all information som behövs för att kunna följa instruktionen.
Struktur
Jag följer strukturen för en instruerande text med rubrik, lista, arbetsgång och bilder.
Jag har delat in texten i passande stycken som följer en kronologisk ordning.
Verbform
Jag använder imperativ i hela texten.
Ordval
Jag använder ord som jag vet vad de betyder och jag använder dem på rätt sätt, i rätt form.
Språk
Jag använder stor bokstav och punkt korrekt.
Jag skriver alla meningar med rätt ordföljd.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: