Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Datorteknik 1a

Skapad 2019-08-26 13:53 i Erikslundsgymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Dator- och kommunikationsteknik
Översikt av kursen Datorteknik 1a - Syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. Allteftersom kursen är igång kommer uppgifter läggas ut inom ramen för denna planering. Undervisningen i ämnet datorteknik 1a ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: - Kunskaper om uppbyggnad och funktion hos datorer, dator- och kommunikationssystem samt olika typer av nätverk. - Färdigheter i att planera och utföra arbete i datorer samt i dator- och kommunikationssystem. - Förmåga att använda instruktioner, manualer, topologier och andra dokument på både svenska och engelska samt att dokumentera sitt arbete.

Innehåll

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll (enligt Skolverket):

• Datorsystems uppbyggnad, komponenter och kringutrustningar.

• Grunderna i OSI-modellen (Open Systems Interconnection) och gällande standarder för datorkommunikation.

• Program, till exempel enklare kommunikationsprogram och applikationsprogram för mobila enheter.

• Enklare rit- och simuleringsprogram.

• Begreppen filer, filformat, komprimering och kryptering.

• Fältbussars användning inom till exempel industri-, el- och andra teknikområden.

• Rutiner för säkerhetskopiering och installation av virusskydd.

• ESD-säker hantering av mikroprocessorer och minnen (Electro Static Discharge).

• Planering, montering, konfigurering samt driftsättning av datorsystem för något av användningsområdena mätning, styrning, övervakning eller dokumentation.

• Installation och konfigurering av applikationsprogram.

• Installation och konfigurering av datorer i ett befintligt nätverk.

• Installation av skrivare och andra enheter i nätverk.

 

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven beskriver översiktligt hur dator- och kommunikationssystem är uppbyggda och fungerar samt hur driftsäkerhet och integritetsskydd uppnås i systemen.

Eleven planerar och utför i samråd med handledare och med visst handlag hård- och mjukvaruinstallation, konfigurering och underhåll samt åtgärdar enkla fel i datorer och datorsystem. Resultatet är tillfredsställande i fråga om funktion, säkerhet och kvalitet. Dessutom installerar och konfigurerar eleven i samråd med handledare datorer i ett befintligt nätverk. Eleven hanterar med visst handlag utrustning och verktyg samt utför arbetet på ett säkert sätt. I arbetet använder eleven med viss säkerhet instruktioner, manualer, topologier och andra dokument på både svenska och engelska samt gör en enkel dokumentation av sitt arbete.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven beskriver utförligt hur dator- och kommunikationssystem är uppbyggda och fungerar samt hur driftsäkerhet och integritetsskydd uppnås i systemen.

Eleven planerar och utför efter samråd med handledare och med gott handlag hård- och mjukvaruinstallation, konfigurering och underhåll samt åtgärdar enkla fel i datorer och datorsystem. Resultatet är tillfredsställande i fråga om funktion, säkerhet och kvalitet. Dessutom installerar och konfigurerar eleven efter samråd med handledare datorer i ett befintligt nätverk. Eleven hanterar med gott handlag utrustning och verktyg samt utför arbetet på ett säkert sätt. I arbetet använder eleven med viss säkerhet instruktioner, manualer, topologier och andra dokument på både svenska och engelska samt gör en noggrann dokumentation av sitt arbete.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur dator- och kommunikationssystem är uppbyggda och fungerar samt hur driftsäkerhet och integritetsskydd uppnås i systemen.

Eleven planerar och utför efter samråd med handledare och med mycket gott handlag hård- och mjukvaruinstallation, konfigurering och underhåll samt åtgärdar enkla och även mer avancerade fel i datorer och datorsystem. Resultatet är gott i fråga om funktion, säkerhet och kvalitet. Dessutom installerar och konfigurerar eleven efter samråd med handledare datorer i ett befintligt nätverk. Eleven hanterar med mycket gott handlag utrustning och verktyg samt utför arbetet på ett säkert sätt. I arbetet använder eleven med säkerhet instruktioner, manualer, topologier och andra dokument på både svenska och engelska samt gör en noggrann och utförlig dokumentation av sitt arbete.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Uppgifter

 • Lektionsuppgift fredag den 6/11

 • Lektionsuppgift fredag den 6/11

 • Bedömningsuppgift 2/2 HT 2020 - nedskalad virtuell nätverkslabb

 • Operativsystem del 2

 • Operativsystem del 2

 • 5. Operativsystemet 2.

 • 4. ESD, Ergonomi och huvudsakligen repetition

 • 4. ESD, Ergonomi och huvudsakligen repetition

 • 3. Tillämpningsprogram

 • 3. Tillämpningsprogram

 • 2. Operativsystemet

 • 2. Operativsystem

 • 7. Låt oss bygga internet

 • 6. Kapitel 10 samt frågor

 • 5. Datornätverk

 • 4. Operativsystem

 • Operativsystem

 • 2. Kapitel 3 samt frågorna i slutet av kapitlet

 • 3. Kapitel 4 samt frågorna i slutet av kapitlet

 • 1. Bygga dator (teoretisk uppgift)

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: