Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 2

Skapad 2019-08-26 13:57 i Hertingsskolan Falkenberg
LPP:n tar upp elevernas förmåga vad gäller läsa, skriva, samtala, tala och lyssna.
Grundskola 2 Svenska Svenska som andraspråk
I åk 2 fortsätter vi att utveckla vår förmåga att tala, läsa och skriva i ämnet svenska.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet är att vi skall lära oss att:

 • läsa och förstå enklare texter
 • skriva och formulera enkla texter och använda skiljetecken på rätt sätt
 • berätta och skriva med en röd tråd
 • lyssna och återberätta i olika samtalssituationer

 

Bedömning - vad och hur

Du kommer att bli bedömd utifrån de konkretiserade målen:

 • kunna läsa elevnära och bekanta texter med flyt
 • kunna använda skiljetecken på rätt sätt
 • kunna berätta och skriva så att innehåll och handling på ett tydligt sätt framgår
 • kunna lyssna aktivt och återberätta i olika samtalssituationer

Du kommer att bli bedömd genom:

 • Skolverkets bedömningsstöd för läs- och skrivutvecklingen.
 • hur du löser en skriftlig instruktion
 • din dagbok och dina händelseböcker
 • observationer och samtal

Bedömning finns under bedömningsmatriser.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att arbeta med:

 • bokstavsträning
 • olika skrivövningar
 • lästräning
 • läsförståelse
 • högläsning
 • samtal och diskussioner

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: