Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkhistoria

Skapad 2019-08-26 13:58 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Svenska
I det här momentet frågar vi oss varför svenska språket ser ut som det gör, vilka andra språk svenskan är släkt med (och hur) samt vad språk egentligen är. Dessutom uppmärksammar vi att språket förändras hela tiden.

Innehåll

Vi kommer att läsa texter och diskutera olika frågor tillsammans, arbeta enskilt med uppgifter och avsluta momentet med en muntlig presentation.

Uppgifter

 • Språkhistorisk presentation

 • Gamla fula svenska ord

 • Språkhistoriska perioder

 • Språkhistoria 4

 • Levande och döda språksläktingar

 • Germanernas språk

 • Människor och schimpanser

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Det svenska språkets ursprung, historiska utveckling och släktskapsförhållanden. Språkförändring.
  Sve  -

Matriser

Sve
Språkhistoria

E
C
A
samtala och diskutera
Du kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter. Detta gör du med viss säkerhet.
Du kan, i förberedda samtal och diskussioner, på ett nyanserat sätt muntligt förmedla egna tankar och åsikter. Detta gör du med viss säkerhet.
Du kan, i förberedda samtal och diskussioner, på ett nyanserat sätt muntligt förmedla egna tankar och åsikter. Detta gör du med säkerhet.
muntlig framställning
Du kan genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör du med viss säkerhet.
Du kan genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör du med viss säkerhet.
Du kan genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör du med säkerhet.
anpassa ditt tal
Språk, stil och disposition är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation, och du använder med viss säkerhet retoriska verkningsmedel. Du har viss åhörarkontakt.
Språk, stil och disposition är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation, och du använder med säkerhet retoriska verkningsmedel. Du har viss åhörarkontakt.
Språk, stil och disposition är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation och du använder med säkerhet och på ett effektfullt sätt retoriska verkningsmedel. Du har god åhörarkontakt.
använda presentationsteknik
Vidare kan du med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel.
Vidare kan du med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.
Vidare kan du med säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerat i den muntliga framställningen.
förhålla dig till källor
Du behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet.
Du behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet.
Du behandlar källorna på ett skickligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet.
språkhistoria
Du kan översiktligt redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling.
Du kan utförligt redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling. Dessutom kan du dra relevanta generella slutsatser om språkförändring.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: