Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Friluftsfrämjandet/ Äventyret

Skapad 2019-08-26 13:59 i Föräldrakooperativet Ankan Fristående förskolor
Förskola
Att barnen får lära känna naturen och sin omgivning vilket också leder till att de blir mer aktsamma om naturen. Att de får chans att utforska olika samband i naturen samt upptäcka djur och växter på nära håll. Att deras motorik utmanas och utvecklas och att de får använda hela sin kropp och alla sina sinnen när de upptäcker och lär sig. Att de får träna på problemlösning och samspel. Att lärandet ska vara lustfyllt! Att integrera arbetet med vårt prioriterade mål i flera delar av förskolans arbete.

Innehåll

Under vår, sommar och höst åker vi till skogen en gång i veckan där barnen får ta sig fram i varierande terräng. Barnen får utforska och upptäcka både fritt och genom vuxenledda aktiviteter. Under vintern utforskar och utmanas barnen i vår närmiljö. Vi prövar gymnastik/träning utomhus. Vi arbetar med kamratövningar där barnen får vara initiativtagande och lösa problem tillsammans. Barnen utmanas också att lösa ett större problem tillsammans under vårt äventyr i maj. Under vårterminen förbereder vi oss och funderar på vad vi behöver kunna. Problemet hör ihop med vårt prioriterade mål/tema.

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: