Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ängens förskola SKA O,U&L: Naturvetenskap och teknik

Skapad 2019-08-26 14:06 i Ängens förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Naturvetenskap och teknik

Innehåll

 

Planering

Varför ska vi arbeta med detta?

 

På Ängen arbetar vi för att väcka barnens intresse för naturvetenskap och teknik samt väcka nyfikenhet kring djur och natur.

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla/lära sig?

På Ängens förskola arbetar vi för att öka barnens förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

Hur arbetar vi? 
 På Ängen vistas vi ofta i vår utomhusmiljö för att kunna utforska, både på gården och i vår närmiljö. Barnen möts av medforskande pedagoger som tar till vara på deras nyfikenhet och undersökande frågor. Vi planerar aktiviteter och arbetar utifrån ett tematiskt arbetssätt. Vi planterar inomhus tillsammans med barnen för att sedan ta med det ut och låta det fortsätta växa ute. Vi använder även teknik- och experimentlådorna samt våra digitala läroverktyg som stöd i vårt undersökande arbete.


Lärlogg

Barnen berättar

Utveckling/lärande i fokus
 
Reflektion och analys

Vad har barnen utvecklat/lärt sig?

Vi arbetar utifrån ett tematiskt arbetssätt som är färg och form. Vi tar nytta av årstiderna bland annat genom att vi arbetar med naturmaterial såsom löv, pinnar, kottar med mera. Barnen bygger med olika bygg och konstruktionsmaterial och får genom olika inspirationsbilder öva på att följa instruktioner. Vi forskar tillsammans med barnen när de upptäcker något såsom smådjur eller växter.   

Hur har förskolan tillgodosett barnens möjlighet till utveckling/lärande?

Då barnen visat stort intresse för bygg och konstruktion utformades ett rum där barnen erbjuds att konstruera med olika bygg-och konstruktionsmaterial. Vi använder oss av vår utemiljö samt besöker olika skogsområden som vi utforskar tillsammans med barnen då vi sett att deras fantasi och leklust utvecklats.

Varför fick vi detta resultat? Åtgärder för att förbättra utbildningen

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: