Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sandmo förskola SKA N&V: Värdegrund

Skapad 2019-08-26 14:15 i Sandmo Ur o Skur-förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Värdegrund

Innehåll

 

Planering

Varför ska vi arbeta med detta?

Vi strävar efter att barnen ska bli goda medmänniskor, de ska känna till sina rättigheter och skyldigheter och alla människors lika värde. (barnkonventionen)

 

 Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla/lära sig? (mål i lpfö 18)

*förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andras människors situation samt vilja att hjälpa andra.

 

*respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna

 

*ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling ( och att aktivt delta i samhället)

 

 Hur arbetar vi? (förskolans värdegrund och uppdrag, lärmiljö mm)

 Sandmos värdegrund:

  • Lära genom lek
  • Positivt bemötande
  • Trygghet
  • Upplevelsebaserat lärande
  • Respekt/hänsyn
  • Gemenskap/kamratskap
  • Hälsofrämjande
  • Samarbete
  • Naturupplevelse
  • Allas lika värde

Vi uppmuntrar barnen att hjälpa varandra i olika situationer. De deltar i samarbetsövingar och andra aktiviteter som främjar gemenskap och kamratskap som leder till trygghet. Vi tillhandahåller material så som kompisböckerna.

 

I våra skogsgrupper så får barnen hälsofrämjande naturupplevelser. I Friluftsfrämjandets anda arbetar vi utifrån ett upplevelsebaserat lärande. Vi lär genom lek.

Vi ger barnen ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling genom att vi odlar växter och grönsaker som vi sköter om och sedan skördar. Vi komposterar och pratar om kretslopp. Vi sopsorterar i liten grad men vårat mål är att utöka detta. Vi deltar i skräpplockardagar.

 

  
Lärlogg

Barnen berättar

Utveckling/lärande i fokus
 
Reflektion och analys

 Vad har barnen utvecklat/lärt sig?

Hur har förskolan tillgodosett barnens möjlighet till utveckling/lärande?

Varför fick vi detta resultat? Åtgärder för att förbättra utbildningen

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: