👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vallmons förskola SKA O,U&L: Språk och kommunikation

Skapad 2019-08-26 14:22 i Vallmons förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Språk och kommunikation

Innehåll

 

Planering

Varför ska vi arbeta med detta?

 

 • För att barn med ett utvecklat modersmål utvecklar sitt andra språk bättre.

 • För att barnen ska få möjlighet att uttrycka sig samt utveckla det svenska språket.

 

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla/lära sig? (mål i lpfö 18)

 

 • Både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska.

 • Ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.  

 

Hur arbetar vi? (förskolans värdegrund och uppdrag, lärmiljö mm) 

 

 • Vi använder oss av TAKK och bildstöd tillsammans med barnen.

 • Vi använder oss av ord på barnens modersmål i vardagen samt i planerade aktiviteter. 

 • Vi använder oss av biblioteket, bokappar samt böcker från kulturrådet för att göra böcker tillgängliga på barnens modersmål.

 • Vi läser böcker och berättar flanosagor.

 • Vi använder oss av sånger, rim och ramsor.

 • Genom att vi benämner och sätter ord på det som sker i vardagen så som saker och händelser.

 • Vi använder oss av språkligt utmanande spel.


 
Lärlogg

Barnen berättar

Utveckling/lärande i fokus
 
Reflektion och analys

 Vad har barnen utvecklat/lärt sig?

Hur har förskolan tillgodosett barnens möjlighet till utveckling/lärande?

Varför fick vi detta resultat? Åtgärder för att förbättra utbildningen