👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sjölyckans Förskola Aktivt arbete mot diskriminering

Skapad 2019-08-26 14:22 i Sjölyckans förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Aktivt arbete mot diskriminering

Innehåll

 Aktivt arbete mot diskriminering 19-20

Alla barn har rätt till en trygg och stimulerande miljö fri från diskriminering. Alla barn ska kunna delta i all verksamhet på likvärdiga villkor.

 

Vilka risker och hinder finns (övergripande)

Var finns det risk för diskriminering?

Var finns det hinder?

Kön:
Att man inte får vara med i vissa leker för att man har "fel" kön. Risken finns överallt eftersom det kan uppkomma i den fria leken.

Könsidentitet eller könsuttryck:
Vi upplever i dagsläget ingen diskriminering kring detta.

Etnisk tillhörighet:

Vi upplever i dagsläget ingen diskriminering kring detta.

Religion eller annan trosuppfattning:

Vid matsituationen kan det finna risk för diskriminering kring mat. Vid vissa högtider kan det också finnas risk. Men vi har i dagsläget inga problem med detta.

Funktionsnedsättning:
Vid matsituationer och ifrågasättande kring specialkost. Det kan även uppkomma i den fria leken. Vi har en medveten tanke för barn med funktionsnedsättning och löser situationer utifrån barnets bästa.

Sexuell läggning:
Tankar kan uppkomma i den fria leken. Vi har fått frågan av vårdnadshavare vilket lett till att vi kunnat ligga steget före och utmanat barnen kring deras tankar om sexuell läggning.

Ålder:
Att man inte får vara med pga sin ålder i vissa lekar. Regler vi pedagoger satt upp kring ålder för vissa rum eller utflykter för barnens säkerhet.

 

Analysera orsaker

Varför finns det risker och hinder?

Kön:

För att det finns samhällsnormer för vad killar och tjejer förväntas göra eller kunna. Att vi pedagoger åker dit på gamla normer.

Könsidentitet eller könsuttryck:

För att det finns samhällsnormer, tjejer klär sig i rosa och killar i svart.

Etnisk tillhörighet:

Sjölyckans geografiska placering.

Religion eller annan trosuppfattning:

För i dagsläget är det bara den svenska kyrkan som erbjuder besök. Att vi pedagoger lägger egna åsikter kring religion eller annan trosuppfattning.

Funktionsnedsättning:

För att vår inne- och utemiljö inte är anpassad för viss typ av funktionsnedsättning.

Sexuell läggning:

För att samhällets normer ser ut som dem gör med den heterosexuella normen.

Ålder:

Våra gruppindelning. När vi gör utflykter där det finns en bestämd åldersgräns, exempelvis utflykt till kyrkan. Olika rum och material som vi satt en "åldersgräns" för pga barnens säkerhet. Att barnen påpekar varandras ålder i olika situationer.

 

Åtgärder (förebyggande och främjande)

 

Vad kan vi göra?

Hur kan vi göra?

Kön:

Att utmana samhällsnormen och vara närvarande för att delta i diskussionerna när dem uppkommer.

Könsidentitet eller könsuttryck:

Att tänka på vårt förhållningssätt när vi exempelvis möter upp barnen på morgonen och dem har på sig en ny tröja.

Etnisk tillhörighet:

Vara lyhörda och närvarande för att fånga upp frågor när dem uppstår.

Religion eller annan trosuppfattning:

Vara lyhörda och närvarande för att fånga upp frågor när dem uppstår.

Funktionsnedsättning:

Fortsätta vara lyhörda vid matsituationen. Vi får ändra inne- och utemiljö om behov av detta uppstår.

Sexuell läggning:

Vara lyhörda och närvarande för att fånga upp frågor när dem uppstår.

Ålder:

Att vi mer ska se barnet och dess förmåga och inte åldern.

 

 

Lärlogg: Här synliggörs åtgärder i bild och/eller text (förebyggande och främjande)

 

Reflektion och analys:

Aktivt arbete mot diskriminering 19-20

Följa upp och utvärdera (december)

Hur gick det?

Har vi uppfyllt våra mål på kort sikt?

Hur kan vi fortsätta arbetet?

Kön:

Könsidentitet eller könsuttryck:

Etnisk tillhörighet:

Religion eller annan trosuppfattning:

Funktionsnedsättning:

Sexuell läggning:

Ålder:

 

Följa upp och utvärdera (mars)

Hur gick det?

Har vi uppfyllt våra mål på kort sikt?

Hur kan vi fortsätta arbetet?

Kön:

Könsidentitet eller könsuttryck:

Etnisk tillhörighet:

Religion eller annan trosuppfattning:

Funktionsnedsättning:

Sexuell läggning:

Ålder:

 

Följa upp och utvärdera (maj/juni)

Hur gick det?

Har vi uppfyllt våra mål på lång sikt (19-20)?

Hur kan vi fortsätta arbetet?

Kön:

Könsidentitet eller könsuttryck:

Etnisk tillhörighet:

Religion eller annan trosuppfattning:

Funktionsnedsättning:

Sexuell läggning:

Ålder:

 

Nästa steg

Ny upprättas inför 20-21, senast 15 september