Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompassens förskola SKA O,U&L: Språk och kommunikation

Skapad 2019-08-26 14:27 i Kompassens förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Språk och kommunikation

Innehåll

Varför ska vi arbeta med detta?

 • Språkutveckling är en stor del av läroplanen och givetvis är det ett oerhört viktigt arbete. Det är nödvändigt att förskolan ger alla barn optimala möjligheter att utveckla sina kommunikativa förmågor och sin kommunikativa kompetens.

 

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla/lära sig?

''Ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften'' (Skolverket, 2018).

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld

 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa

 •  intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap

 •  både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,

 •  både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk

 

Hur arbetar vi?

 • Vi använder oss av riktlinjerna i Lpfö 18.

 • Varje pedagog behöver vara närvarande och lyhörd.

 • Varje pedagog behöver utmana barnen med frågor och funderingar.

 • Arbetslaget behöver kommunicera angående det vi observerar och lyssnar in.

 • Vi använder oss av digitala hjälpmedel.

 • Pedagogerna behöver observera barnen i deras samspel med varandra och sin omgivning.

 • Pedagogerna behöver lyssna in vilka intressen och behov som finns i barngruppen när vi tänker runt val av litteratur.

 • Vi vill erbjuda en språkstimulerande miljö och ge varje barn möjligheten att använda alla sina språk.

 • Vi kommer att arbeta utifrån specifika språkstimulerande material som till exempel Babblarna.

 • På varje avdelning skapar vi ett rum där vi erbjuder en lugnare miljö. Rummet är föränderligt och kan användas på olika sätt, så som "läsrum", "upplevelserum" mm.

 • Pedagogerna kommer att erbjuda barnen högläsning varje dag.

 • Vår handdocka Fabulan (sagor och berättelser)

 • Vår handdocka Ramsan (rim och ramsor)

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: