Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Smedens förskola 20-21 Matematik

Skapad 2019-08-26 14:29 i Smedens förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Matematik

Innehåll

Planering

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla/lära sig?

Barnen ska utveckla en förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta. 

Varför ska vi arbeta med detta?

Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld.

Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen.

Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. 

Hur arbetar vi? 

Vi använder oss av förskolans lärmiljö, i form av konstruktionsmaterial i vardagen såsom pussel, spel, påklädning och matsituationen.

Vi lär matematiska begrepp:  under, över, på, bredvid och i mm.

Skogen och närmiljön bjuder in till lek och lärande om matematik.

Flödet av barnens tankar och idéer tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: