Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Repetition från åk 1

Skapad 2019-08-26 14:30 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Matematik
Vi ska under tre veckor repetera de avsnitt vi arbetade med under åk 1. Perioden avslutas med en examination som innefattar alla områden från förra året

Innehåll

 

 MATEMATIK – 1a

 Du ska visa att du kan...

 

  • använda matematiska begrepp och procedurer (räknemetoder).

  • formulera och lösa problem i vardagliga och yrkesmässiga situationer.

  • föra matematiska resonemang och värdera din strategi

  • tillämpa matematiska modeller t.ex. tallinjen, formler m.m

  • kommunicera matematik skriftligt och muntligt.

 

vecka

 

 

35 & 36

Kap 1

Kan du:

·        skriva tal i decimalform med siffror och bokstäver

·        avgöra vilket tal skrivet i decimalform som är störst och minst (storleksordna dem)

·        kan du avgöra vilket tal skrivet i bråk-form som är störst och minst (storleksordna dem)

·        kan du omvandla mellan decimalform-bråkform-decimalform för olika tal

·        kan du multiplicera och dividera tal med 10, 100, 1000 osv utan miniräknare

·        arbeta med negativa tal (jämföra dem samt använda dem vid beräkningar)

·        avrunda på rätt sätt och göra överslagsberäkningar (begreppet närmevärde)

·        lösa matematiska problem som innefattar tal i bråkform

 

 

 

Blandade övningar s 66-69

A & B uppgifter (lägre kunskapskrav)

C-uppgifter (högre kunskapskrav)

 

Det du är osäker på, gå tillbaka i kapitlet (läs rubriker)

 

 

 

Kap 2

Kan du:

·        Beräkna det nya värdet efter en procentuell ökning eller minskning?

·        Beräkna hur stor en förändring (ökning eller minskning) är i procent?

·        Beräkna ränta (låneränta och sparränta)?

·        Beräkna amortering

 

 

 

Blandade övningar s 112-117

 

Det du är osäker på, gå tillbaka i kapitlet (läs rubriker)

 

Kap 3

Kan du:

·        Beräkna sannolikheten för olika händelser?

·        Beräkna sannolikheten vid händelser i följd?

·        Använda träddiagram?

·        Läsa av tabeller och diagram

·        Kritisk granska tabeller och diagram

 

Blandade övningar s 160-165

 

Det du är osäker på, gå tillbaka  i kapitlet (läs rubriker)

V 37

Torsdag

12/9

Examination av Kap 1–3

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • Skriftlig examination i klassrummet

Matriser

Mat
Matematik 1a

Rubrik 1

På väg mot
Godtagbart
Goda
Utmärkt
Beskriva och använda begrepp
översiktligt och med viss säkerhet
utförligt och med viss säkerhet
Utförligt och med säkerhet i komplexa problem
Förmåga att använda lämplig räknemetod
löser med enkla procedurer och med viss säkerhet
löser med flera procedurer och med säkerhet
löser med säkerhet på ett effektivt sätt
Lösa matematiska problem
löser problem av enkel karaktär med fåtal begrepp och enkla tolkningar
löser problem med flera begrepp och avancerade tolkningar
löser problem av komplex karaktär och upptäcker generella samband som presenteras med symbolisk algebra
Använda matematiska modeller (M)
Använda en given matematiska modell och tolka ditt svar
Välja och tillämpa en matematisk modell och tolka ditt svar
Välja och anpassa en matematisk modell, nyanserat tolka ditt svar samt se alternativ till modellen
Resonera, förklara och motivera lösningar (R)
göra enkla förklaringar till dina lösningar eller andras lösningar
göra välgrundade förklaringar till dina lösningar eller andras lösningar
Göra nyanserade förklaringar till dina eller andras lösningar samt vidareutvecklar resonemang
Kommunicera matematik
Visar dina redovisningar med informella metoder
Visar dina redovisningar med formella metoder
Visar din redovisningar med korrekt symbolisk representation
Genom exempel se kopplingen mellan matematiken och det verkliga livet
Du kan relatera något innehåll till matematikens metoder och verkligheten
Du kan föra välgrundade resonemang om exemplens relevans utifrån några delområden
Du kan föra välgrundade/nyanserade resonemang om exemplens relevans utifrån några delområden
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: