Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik och moral

Skapad 2019-08-26 14:33 i Fuxernaskolan Lilla Edet
Etik och moral
Grundskola 9 Religionskunskap

Innehåll

Etik och moral

 

I undervisningen tar vi upp de fyra teman som finns i kolumnen "Centralt innehåll" nedan. Etik och moral handlar huvudsakligen om att man ska lära sig att argumentera och resonera kring moraliska föreställningar. Kunskapskraven visar vad man behöver lära sig för att få godkänt samt hur man kan utvecklas ytterligare.

 

Syfte

 

Du ska utveckla din förmåga att:

Diskutera vad som är rätt och fel med hjälp av etiska begrepp och modeller.

Analysera och kritiskt granska frågor i samhället nära dig, i Sverige och i världen ur olika perspektiv.

Centralt innehåll och kunskapskrav

 

Centralt innehåll

Kunskapskrav

E

C

A

1. Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.

Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att: 

 

1. föra ... underbyggda resonemang

 

och;

 

2. använda etiska begrepp och modeller på ett … fungerande sätt.

 

 

 

1. enkla och till viss del

 

 

 

2. i huvudsak

 

 

 

1. utvecklade och relativt väl

 

 

 

2. relativt väl

 

 

 

1. välutvecklade och väl

 

 

 

2. väl

2. Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.

3. Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.

4. Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.

 

Litteratur / Gleerups

 

Vad är rätt och fel? / Etik - Att söka svar på svåra frågor (kap. 3)

Frihet och ansvar / Att undersöka ansvar (kap. 6)

Dygdetik / Etik – Att söka mening (kap. 10)

Uppgifter

  • Diskussionsuppgift 1 / Frihet och ansvar

  • Arbetsuppgift 1 - Förbjuda tiggeri på allmän plats?

  • Arbetsuppgift 2 - Dygdetik

  • Arbetsuppgift 3 / Frihet och ansvar i skolan

  • Avslutande arbetsuppgift

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: