👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Chez Nous 2 Kapitel 1A-C Salut ca va?

Skapad 2019-08-26 14:36 i Lorensberga 7-9 Ludvika
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
I den första delen av kursen kommer du att få arbeta med texter som handlar om hur man hälsar på någon och presenterar sig själv och även presentera någon annan person. Du kommer att få lära dig några saker på franska och skillnaden mellan un och une som obestämd artikel. Du kommer även att arbeta med verbet avoir i singular och hur man använder det när man talar om ålder. Du får även "träffa" tre kända, franska seriefigurer. Realiatexten handlar om den sydöstra delen av Frankrike där kanske den mest kända staden är Lyon.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Läromaterialet Chez Nous 2 kapitel 1A-C där du kan hitta  digital hjälp genom att klicka på följande länk https://www.ovningsmastaren.se/ovningsmastaren/index.php/book/index/9

 I den första delen av kursen kommer du att få arbeta med texter som handlar om hur man hälsar på någon och presenterar sig själv och även någon annan person. Du kommer att få lära dig vad några vanliga saker heter på franska och skillnaden mellan un och une (en eller ett) som obestämd artikel. Du kommer även att arbeta med verbet avoir i singular och hur man använder det när man talar om ålder. Du får även "träffa" tre kända, franska seriefigurer. Realiatexten handlar om den sydöstra delen av Frankrike där kanske den mest kända staden är Lyon.

Varför ska vi arbeta med just detta?

Ämnet syfte är att Du, som elev, ska få möjlighet att:

 

Hur ska vi arbeta?

I klassrummet kommer vi att arbeta med olika övningar i läroboken Chez Nous 2 kapitlen 1A-C tillsammans med klassen eller enskilt. Du kommer att få möjlighet att visa din förståelse när du lyssnar och läser. Visa din förmåga att skriva, tala och samtala.

Du kommer att få planeringen tilldelad i Google Classroom som du hittar här för grupp 7:1: https://classroom.google.com/u/0/c/MjA3NTM2ODU4NzBa 

och här för grupp 7:2 : https://classroom.google.com/u/0/c/Mzc2NzA3NTM1NjZa

 

Hur får du visa vad du kan?

Genom att vara aktiv på lektionerna. Be om hjälp när du behöver. Samarbeta med kamrater. Lämna in dina uppgifter. Närvara vid skriftliga och muntliga examinationer. 

Matriser

M2
Franska - Mspr2 - år 7-9 (Med F-kolumn)

Har inte nått målen
Ganska Bra Nivå
Bra Nivå
Mycket Bra Nivå
Lyssna
Reception: Förstå och tolka innehållet i tal.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande.
Läsa
Reception: Förstå och tolka innehållet i olika slags texter.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen
Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer
Eleven visar sin förståelse genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
Eleven visar sin förståelse genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Tala
Produktion och interaktion: Formulera sig och kommunicera i tal och anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar.
Skriva
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt.
Språkliga strategier
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Eleven kan välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen
Eleven kan välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Eleven kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Eleven kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Eleven kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper