Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik vt åk 2B

Skapad 2019-08-26 14:39 i Vessigebroskolan Falkenberg
Grundskola 2 Matematik
Vi fortsätter träna oss på matematik genom olika områden. Vi ska lära oss mer multiplikation och kunna ställa upp med högre tal. Vad är volym? Hur mäter man ett klot? Hur delar man en pizza på 4 personer. Hur stor blir min pizzabit? Hur tänker man när det är öppna utsagor i subtraktion? Detta är sånt du kommer lära dig.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

De svagheter vi såg i bedömningsstödet lägger vi extra fokus på.  Vi kommer utifrån denna grund arbeta vidare för att du ska få nya utmaningar och utveckla din matematiska förmåga.

Inom följande arbetsområde kommer du att få möjlighet att utveckla din...

 • analysförmåga genom att tex hitta olika lösningar på problem.

 • begreppsförmåga genom att tex förstå hur olika matematiska begrepp hör ihop (addition, subtraktion, multiplikation och division).

 • kommunikativa förmåga genom att du på olika sätt visar hur du löst uppgifter. 

 • metakognitiva förmåga genom att se rimligheten i dina lösningar.

 • procedurförmåga genom att läsa och förstå fakta som står i tabeller och diagram.

Du ska fortsätta att vidareutveckla dina matematiska förmågor och under del 2 är det följande kunskaper och förmågor:

 • Klockan hel, halv, kvart i och kvart över
 • Multiplikation 3 och 4:ans tabeller
 • Talområdet 0-1000
 • Geometri
 • Volym
 • Addition- och subtraktions uppställningar
 • Mätning
 • Vikt
 • Talsorter och positionssystem
 • Formulera matematiska uttryck.
 • Olika matematiska begrepp.
 • Lösa problemlösningar och läsuppgifter enligt EPA-modellen (enskilt, par, alla)

Detta kommer vi att göra genom att...

 • följa ditt arbete i grupparbete och tillsammans under gemensamma genomgångar.
 • följa ditt självständiga arbete under lektionerna.
 • lyssna till dina tankar och funderingar.
 • avläsa dina resultat på tester som genomförs.

Undervisning och arbetsformer

Vi har visat barnen planeringen och frågat dem genom EPA, Eget, Par och diskussion med Alla, hur de vill arbeta med målen. de svarade:

 • ha gemensamma genomgångar i både helklass och mindre grupper.
 • arbeta med praktiskt material.
 • problemlösning
 • läxor 
 • arbeta med matematikboken "Favorit matematik 2B"

Vi kommer även ha parbedömningar och lära av varandra. VI ska ha diskussioner och arbeta tillsammans, enskilt och i par. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: