Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ängens förskola SKA N&V: Värdegrund

Skapad 2019-08-26 14:52 i Ängens förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Värdegrund

Innehåll

 

Planering

Varför ska vi arbeta med detta?

Förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention och barnets rättigheter (barnkonventionen).

 

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla/lära sig?

På Ängen strävar vi efter att varje barn utvecklar respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna.

 

Hur arbetar vi?
På Ängen arbetar vi för att barnen ska få sina behov respekterade och tillgodsedda och får uppleva sitt eget värde. Vi arbetar för att aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet. Vi samtalar kring att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar. Vi arbetar för att alla inom verksamheten ska visa respekt och hänsyn för varandra. Vi arbetar med kompismaterial och fångar upp situationer som sker i verksamheten och samtalar kring dessa.

 

 

Lärlogg

Barnen berättar

Utveckling/lärande i fokus
 
Reflektion och analys

 Vad har barnen utvecklat/lärt sig?

Hur har förskolan tillgodosett barnens möjlighet till utveckling/lärande?

Varför fick vi detta resultat? Åtgärder för att förbättra utbildningen

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: