Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 4

Skapad 2019-08-26 15:02 i Vollsjö skola Sjöbo
En beskrivning på hur och varför vi arbetar med ämnet engelska.
Grundskola 4 – 6 Engelska
Engelska grunderna

Innehåll

Syfte med undervisningen i engelska:
Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.
 
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare.
Mål ur Lgr 11:
Målet med undervisningen i engelska är bland annat att eleverna ska utveckla sin förmåga att:
Undervisningens innehåll:
Vi kommer att träna på det som står i centrala innehållet i läroplanen. Vi kommer bland annat att:
 • Lyssna på tydlig talad engelska i olika övningar, instruktioner och läst text som ges i lugnt tempo.
 • Samtala på engelska i olika typer av övningar så som t.ex. dialoger om vardagliga ämnen, intervjuer och presentationer.
 • Skriva olika typer av enkla texter på engelska.
 • Titta på engelska program.
 • Prata om och träna på enkel engelsk grammatik.
 • Läsa och arbeta med olika typer av enkla texter på engelska.
Vi kommer att bedöma:
 • Hur väl du förstår både talad och skriven engelska.
 • Hur säkert och varierat du uttrycker dig i tal och skrift på engelska.
 • Hur väl du tillsammans med andra kan uttrycka dig med ord, fraser och meningar både muntligt och skriftligt.
 • Om du aktivt försöker förbättra dina kunskaper genom att rätta dig själv och fråga.
Visa lärande:
 
Lärandet visar du genom att fortlöpande delta aktivt under lektionerna och visa din kunskap på olika sätt både muntligt och skriftligt. Bland annat genom att återberätta texter, skriva texter, samtala med andra på engelska och visa att du förstått muntliga instruktioner. Vi kommer att ha , muntliga förhör och vid några tillfällen diagnoser.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En

Matriser

En
Matris Engelska årskurs 4-6

Förmåga att förstå talad engelska
Förstår med stöd enstaka engelska ord och fraser om de uttalas långsamt och tydligt.
Förstår enkla meningar på tydligt talad engelska.
Uppfattar och förstår huvudinnehållet i tydligt talad engelska.
Förstår det mesta av talad engelska, både i t.ex. filmer, instruktioner och samtal.
Förmåga att förstå skriven engelska
Kan med stöd läsa och förstå några vanliga engelska ord och korta fraser.
Kan läsa och förstå enkla meningar på engelska.
Förstår ganska mycket av skriven engelska. Kan läsa enklare texter, t.ex. instruktioner.
Kan läsa och förstå olika engelska texter, t.ex. i böcker och tidningsartiklar.
Ordkunskap
Kan med stöd några av de allra vanligaste orden på engelska.
Är ganska säker på många vanliga ord. Behöver ofta tänka efter en stund för att hitta det rätta engelska ordet.
Har ett stort ordförråd och hittar ganska ofta rätt ord.
Har ett rikt engelskt ordförråd med ord från många olika områden. Hittar för det mesta rätt ord utan att ens behöva fundera.
Förmåga att formulera sig i tal
Kan med stöd svara på enkla frågor och berätta enstaka saker om t.ex. sig själv.
Kan samtala en kort stund om ett välbekant ämne, men ”kör fast” ibland och har svårt att komma vidare.
Kan samtala ganska länge om olika ämnen. Söker efter lösningar när det uppstår problem.
Lyssnar och pratar nästan som i ett samtal på modersmålet. Hanterar alla problem som uppstår.
Förmåga att formulera sig i skrift
Kan skriva med stöd några enstaka ord och fraser med ungefär rätt stavning.
Kan skriva korta meningar. Stavar rätt till de vanligaste orden.
Kan skriva egna korta texter. Är ganska säker på stavningen.
Kan skriva olika typer av texter. Är säker på stavningen.
Uttal
Kan med stöd uttala några engelska ord på ungefär rätt sätt.
Kan uttala många vanliga engelska ord. Har svårighet med vissa språkljud.
Har ett bra engelskt uttal. Lyckas oftast använda språkljuden på rätt sätt.
Har ”flyt” i språket. Använder betoning och satsmelodi rätt. Behärskar de engelska språkljuden.
Grammatisk kännedom
Känner till något om engelsk grammatik med stöd.
Har koll på vissa delar av den engelska grammatiken, osäker på andra.
Är ganska säker på den engelska grammatiken och använder oftast dessa kunskaper i tal och skrift.
Behärskar grundläggande engelska språkregler och använder dem automatiskt i tal och skrift.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: