Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vetenskapliga texter - Uppsats

Skapad 2019-08-26 15:05 i Bergviksskolan åk 4-9 Söderhamn
Eleverna ska under ett antal veckor arbeta med uppsatsskrivning, att skriva uppsats enligt formalia.
Grundskola 7 – 9 Svenska Religionskunskap
Genom undervisningen i svenska ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer och uppbyggnad, samt världen omkring oss. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor. En viktig del i detta är att träna sig på att kunna skriva en s.k. uppsats.

Innehåll

Genomförande

Eleverna ska under ett antal veckor arbeta med uppsatsskrivning. Det ska skapas förutsättningar för att eleverna får kunskaper i bland annat uppsatsformalia och källkritik. Det kommer att vara ett bestämt tema för uppsatsen. Eleven förväntas söka information om detta tema genom att använda flera olika källor.

Detta bör finnas med i uppsatsen och utgör förslagsvis även rubrikerna:

*Framsida (titel, bilder, namn, skola, ämne, lärare, år och termin)
*Innehållsförteckning
*Inledning 
*Fakta (här ska det hänvisas till de källor man använt. Faktadelen kan delas upp i delkapitel).
*Avslutning/sammanfattning
*Källförteckning

Uppsatsen ska bestå av ca 2-4 sidor (exklusive framsida, innehållsförteckning och källförteckning). Uppsatsen ska lämnas in på Unikum.

Tips: jobba undan så att det inte blir för kort om tid. Enligt planeringen har ni gott om lektionstid att arbeta med uppsatsen. 

Bedömning

Du du blir bedömd efter din förmåga på följande områden:

* Uppsatsformalia (struktur).

* Språkliga normer (grammatik, stavning och språk anpassat till syfte).

* Värdering och användning av källor (källkritik, källhänvisning, källförteckning).

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: