Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap - samhället, media & ekonomi

Skapad 2019-08-26 15:06 i Vendels skola Tierp
Under ett par veckor kommer vi att arbeta med samhällskunskap. Vi kommer titta på vad ett samhälle är och på vilka skillnader det är på samhället idag från förr. Vi kommer också diskutera varför vi lever tillsammans med andra och vilken betydelse pengar har för både individer och för samhället.
Grundskola 5 Samhällskunskap
Vad har familj och samhälle för påverkan på våra liv? Hur kan vi leva tillsammans på olika sätt? Vilka rättigheter och skyldigheter har man i samhället? Vilken roll har skolan? Vad är ekonomi och varför är pengar viktiga? Vad är media och hur påverkas vi av dem? Ja, dessa frågor och många fler kommer vi tillsammans att reda ut i detta arbetsområde.

Innehåll

Syfte - Varför?

Eleverna ska utveckla kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer där sociala, ekonomiska och mediala aspekter är centrala.

Centralt innehåll - VAD?

Under detta arbetsområde kommer du utveckla dina kunskaper om:

 • olika grupper i samhället som ex familj, skola
 • samhället och hur vi påverkas av det
 • samhället förr/nu
 • vad man kan göra om ett barn mår dåligt
 • hur barn har det i övriga världen
 • mänskliga rättigheter / barns rättigheter
 • ekonomi, privat och samhällsekonomi
 • olika typer av media och medias påverkan på oss mäniskor

Arbetssätt - Hur?

Vi kommer arbeta på följande vis:

 • Läsa texter tillsammans
 • Se filmklipp
 • Diskussioner
 • Gruppuppgifter
 • Skrivuppgifter

Bedömning - vad och hur

Vad kommer bedömmas:

 • Din delaktighet i klassrumsundervisningen
 • Din aktivitet under gruppdiskussioner
 • Din förmåga att använda och förstå begrepp
 • Din förmåga att uttrycka tankar och åsikter både skriftligen och muntligen

Hur kan du visa mig att du kan?

 • genom att delta aktivt vid genomgångar och diskussioner där du räcker upp handen och vill svara på frågor
 • genom att delta i gruppaktiviteterna och redovisningarna
 • genom dina skriftliga och muntliga uppgifter

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: