👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogiskt arbete- att planera aktiviteter

Skapad 2019-08-26 15:10 i Kungshögaskolan Mjölby
Gymnasieskola Pedagogiskt arbete
Inom förskola- skola och fritidsverksamhet så är en vanligt förekommande arbetsuppgift att planera, genomföra utvärdera aktiviteter. Det som händer i verksamheten bör utgå från styrdokumenten.

Innehåll

Vad?

Området behandlar förmågan att planera, genomföra och utvärdera aktiviteter utifrån styrdokumenten. 

 

Centralt innehåll 

Planering, genomförande, utvärdering och dokumentation av pedagogiska verksamheter och aktiviteter.

Uppföljning, analys och dokumentation av barns lärande och växande. Metoder för att utvärdera på vilket sätt förskolan tillgodoser barns möjligheter att utvecklas och lära utifrån läroplanens mål och intentioner.

 

Nyckelord

 

Planera

Styrdokument

LGR 11

Lpfö 98 rev. 2016

Följa upp lärande

Pedagogisk dokumentation 

Att följa upp lärande - youtube

Varför?

Undervisningen i ämnet pedagogiskt arbete syftar till att du utvecklar förmågan att arbeta inom dessa yrken utifrån styrdokumenten och har goda kunskaper om leken och den skapande verksamhetens betydelse för lärande och växande.    

 

Ämnets syfte:

Förmåga att arbeta utifrån lagar och andra bestämmelser som styr pedagogiska verksamheter.

Färdigheter i att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera aktiviteter för att stödja och stimulera människors lärande och deltagande i olika situationer

Hur?

v. 34 Skapa planeringar 

v. 35 Genomföra aktiviteter

v. 36 Delta i aktiviteter 

v. 37 Genomföra och delta i aktiviteter

Bedömning?

 

Stöd för ditt lärande

 

Läroplanen för förskolan 

 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

 

Att dokumentera och följa upp barns lärande

 

Pedagogisk dokumentation 

 

Utomhuspedagogik - "Naturens skatter"

 

Youtube om att arbeta i projekt 

Uppgifter

  • APL

  • Övningsuppgift- Utvärdering av utedagen den 3/9

  • Övningsuppgift- Ex på arbetssätt med utomhuspedagogik

  • Övningsuppgift - Gör en projektplan

  • Gör en projektplan