Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FK- Pelle Svanslös "Våga vara snäll"

Skapad 2019-08-26 15:22 i Frösakullskolan Halmstad
Grundskola F – 5 Bild Svenska SO (år 1-3) Engelska
Med hjälp av temat Pelle Svanslös kommer du under hösten få jobba med värdegrundsfrågor och hur vi kan hjälpas åt för att alla ska trivas i skolan. Vår ambition är att alla ska våga vara snälla mot varandra på skolan.

Innehåll

 

Undervisning:

* Värdegrundsövningar

* Begrepp: värdegrundsord; lika värde, rättigheter, skyldigheter, utanförskap, diskriminering

* Författarporträtt

* Läsa sagor med efterföljande bokprat

* Karaktärsbeskrivningar

* Känsloord

 

 

Bedömning:

* Självskattning

* Muntligt eller skriftligt visa förståelse för begreppens innebörd

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: