Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen

Skapad 2019-08-26 15:25 i Centralskolan Tierp
Vi kommer att arbeta med kroppen.
Grundskola 5 Biologi
Vad händer med köttbullen från att jag stoppar den i munnen tills att den kommer ut i toastolen? Varför måste jag andas och vad finns i luften jag andas ut? Varför är blodet rött? Hur fungerar vaccinering? Varför får jag träningsvärk när jag använder mina muskler? Varför har vi skelett? Vad händer med kroppen när jag blir gammal? Vilka sinnen har vi människor? Vad är tinnitus? Vilka smaker kan vi känna? Hur fungerar hjärnan och nervsystemet? Vad händer i kroppen när man röker?

Dessa och många fler frågor kommer vi att söka svar på under temat kroppen och våra sinnen.

Innehåll

Förmågor och centralt innehåll

I arbetet utvecklar du din kunskap om

 • våra viktigaste organ - var de är placerade, hur de fungerar och vissa samband i kroppen
 • matspjälkningen
 • kroppens energibehov
 • andningen och andningsorganen
 • hjärtat och blodomloppet
 • kroppens reningsverk och försvar
 • våra muskler
 • vårt skelett
 • vad som händer med kroppen när vi blir äldre

 

Såhär kommer vi att arbeta

Vi kommer att:

 

 • arbeta i boken Koll på No, kapitel 2 , samt aktivitetsboken.
 • göra olika experiment och dokumentera dessa på lämpligt sätt.
 • arbeta enskilt och i grupp.
 • ha gruppdiskussioner kring frågor som rör kroppen, hälsa, sjukdom m.m.
 • se på filmer.
 • skriva faktatexter.
 • arbeta med fördjupningsuppgifter.
 • söka fakta på olika sätt, i böcker och på internet

 

Såhär visar du dina förmågor och kunskaper

 • genom att delta aktivt i diskussioner och samtal för att visa vad du har lärt dig
 • genom att göra dina uppgifter i tid
 • genom bedömningsuppgifter som kommer att ges vid flera tillfällen
 • genom att skriva en egen faktatext 
 • genom att presentera fördjupningsarbete i 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Kroppen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Kroppens organ
 • Bi  4-6
Saknar kunskaper om några av kroppens organ. Kan ett fåtal namn, placering och utseende på kroppens organ och dess delar
Har grundläggande kunskaper om några av kroppens organ. Kan namn, placering och utseende på några av kroppens organ och dess delar
Har goda kunskaper om några av kroppens organ. Kan namn, placering och utseende på de flesta av kroppens organ och dess delar
Har mycket goda kunskaper om några av kroppens organ. Kan namn, placering och utseende på kroppens organ och dess delar
Organens funktion
 • Bi  4-6
Har svårigheter att ge exempel på och enkelt beskriva någon av organens funktioner. Har svårt att föra resonemang om hur kroppen och hälsan påverkas av kost, motion och sömn.
Kan ge exempel på och enkelt beskriva någon av organens funktioner. Har grundläggande kunskaper och kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur kroppen och hälsan påverkas av kost, motion och sömn.
Har goda kunskaper om organens funktion och samverkan Kan förklara några av organens funktioner och enkelt beskriva hur organen samarbetar med varandra
Har mycket goda kunskaper om organens funktion och samverkan Kan detaljerat förklara organens funktioner och hur organen samarbetar med varandra.
Hälsa kost och motion
 • Bi  4-6
Har svårigheter att föra ett resonemang om hur kroppen och hälsan påverkas av kost, motion och sömn.
Har grundläggande kunskaper och kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur kroppen och hälsan påverkas av kost, motion och sömn.
Har goda kunskaper och kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur kroppen och hälsan påverkas av kost, motion och sömn. Kan i sin helhet med några detaljer förklara och beskriva samband mellan kost, motion, sömn och hälsa.
Har mycket goda kunskaper och kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur kroppen och hälsan påverkas av kost, motion och sömn. Kan på ett detaljerat sätt förklara och visa på samband mellan kost, motion, sömn och hälsa.
Systematisk Undersökningar och Laborationer
Laborationer om sinnena
 • Bi  4-6
Kan genomföra undersökningar men behöver mycket stöd för att komma vidare.
Kan genomföra undersökningar men behöver visst stöd för att komma vidare.
Genomför undersökningar från början till slut utifrån tydliga instruktioner. Behöver visst stöd av lärare eller kamrater.
Genomför undersökningar enskilt eller som aktiv del i en grupp från början till slut på ett lämpligt sätt.
Dokumentation
 • Bi  4-6
Behöver mycket stöd för att dokumentera med text och/eller bild i enkla laborationsrapporter.
Behöver stöd för att dokumentera med text och/eller bild i enkla laborationsrapporter.
Dokumenterar i text och/eller bild genom att göra enkla laborationsrapporter.
Dokumenterar genom att göra utvecklade laborationsrapporter med text och bild.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: