Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dari Grammatik

Skapad 2019-08-26 15:28 i Integrationsenhet Mjölby
Grammatik inom modersmål Dari
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Arbetsområde: Grammatik inom Dari språket. Genomgång av ordklassernas grunder och användningsområde.

Innehåll

 Syfte:

Syftet är att eleverna ska kunna de grundläggande reglerna inom grammatiken inom Dari språket så att de kan använda det korrekt både i tal och skrift. Eleverna behöver kunskaper inom grammatik för att förstå hur språket är uppbyggt samt för att veta skillnaden mellan formell och informell språk. Eleverna ska även utveckla sina språkkunskaper så att  de förstå de språkliga reglerna inom grammatiken för att veta när och hur de ska använda olika ordklasser.

Mål: 

Eleverna ska lära sig om en-två stycken ordklasser varje lektion beroende på ordklassens storlek och elevens tidigare kunskaper. 
Eleverna ska veta när och hur de olika ordklasserna används och ska kunna redovisa olika exempel både verbalt och skriftligen.
Eleverna ska kunna lösa olika grammatiska uppgifter i olika häften där de även ska skriva egna meningar.

Arbetssätt:

Efter att eleverna har fått arbeta med häftena går jag igenom samma ordklass med de på svenska så att de förstår likheter och skillnaderna. Eleverna får även ibland gruppgifter där de diskuterar och får använda ordklassen tillsammans. Ibland ber jag vissa elever som är lite blyga att komma och göra en uppgift på tavlan och sedan förklara sitt arbete till klassen. Jag svarar på allas frågor och hjälper sedan de individuellt. Eleverna får oftast delta i gruppdiskussion och får tid att använda ordklassen på olika sätt. De får även göra en jämförelse med svenskan och får tid sedan att fråga mig specifika egna frågor. 

 

 

Bedömning:

· Eleven ska kunna; de grundläggande reglerna och hur de olika ordklasserna skiljer sig med varandra.

· Eleven ska kunna: jämföra ordklasserna med den svenska grammatiken och veta skillnaden mellan hur de används i svenskan jämfört med i Dari.

· Eleven ska kunna använda grammatiken korrekt i tal och skrift.Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
  Ml  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Ml  E 9
 • Eleven gör då enkla jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar enkla och till viss del underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
  Ml  E 9
 • Eleven kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt.
  Ml  C 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Ml  C 9
 • Eleven gör då utvecklade jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar utvecklade och underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
  Ml  C 9
 • Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt.
  Ml  A 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Ml  A 9
 • Eleven gör då välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
  Ml  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: