Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige

Skapad 2019-08-26 15:34 i Rönndalsskolan Falun
Kopiera mallen och gör din egen planering. Kopplat till önskade ämnen. TA BORT DEN HÄR TEXTEN SOM VISAS I SKOLBANKEN.
Grundskola 4 – 6 Geografi
I arbetsområdet Sverige lär du dig om kartan och får kännedom om viktiga namn, läges- och storleksrelationer så att du kan orientera dig och dra slutsatser om natur- och kulturlandskap och om människors levnadsvillkor. Du kommer att utforska och analysera samspelet mellan människa,samhälle och natur i Sverige.

Innehåll

Syfte

Syftet med arbetsområdet är att du ska utveckla dina kunskaper om Sverige och om levnadsvillkoren för människorna som bott och bor där.

Lära dig om landets historia, traditioner och försörjning 

Konkretisering av mål

Efter vår Sverigeresa ska du kunna sätta ut landskap, stora städer, berg, sjöar och öar på en blindkarta.

Lära dig om samerna som är ett urfolk i Sverige och berätta om deras levnadsvillkor förr och nu.

Använda karta, olika texter, dina erfarenheter och internet för att hitta fakta.

Lära dig om att Sverige är en demokrati och en monarki och hur statsskicket fungerar.

Arbetssätt

Vi kommer att:

Titta på Geografens testamente - den stora Sverigeresan

Ha lärarledd undervisning

Arbeta med kartboken.

Bedömning

Bedömning kommer att ske kontinuerligt genom dialoger och diskussioner samt i utförandet av uppgifter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Geografi - arbetsområde Sverige åk 4

Ämne/ämnesområde

Sverige
Behöver träna mer/insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Ge- Förstå och använda kartor
Du behöver vuxenstöd för att kunna förstå och använda kartbokens olika kartor.
Du kan självständigt förstå och använda kartbokens vanligaste kartor.
Du visar att du självständigt kan förstå och använda kartbokens olika kartor för olika syften.
Ge- Kunna jämföra livsvillkor i olika regioner
Du behöver vuxenstöd för att kunna jämföra livsvillkor i olika regioner och förklara varför människor bor där de bor.
Du kan jämföra livsvillkor i olika regioner och förklara varför människor bor där de bor.
Du kan självständigt med hjälp av olika källor jämföra livsvillkor i olika regioner, dra egna slutsatser och förklara varför människor bor där de bor.
Ge- Känna till hur Sverige delas in, våra landskap och våra viktigaste orter, berg, hav och vatten.
Du behöver träna mer för att kunna redogöra för hur Sverige delas in, våra landskap och våra viktigaste orter, berg, hav och vatten.
Du känner till och kan redogöra för de viktigaste fakta om hur Sverige delas in, våra landskap och våra viktigaste orter, berg, hav och vatten.
Du visar att du kan mycket om hur Sverige delas in, våra landskap och våra viktigaste orter, berg, hav och vatten.
Sv/SO Kunna söka, värdera och använda fakta från olika källor
Du behöver vuxenstöd för att kunna söka och använda fakta från olika källor.
Du kan söka och använda fakta från några olika källor.
Du visar att du självständigt kan söka, värdera och använda fakta från flera olika källor.
EGET ANSVAR - för lärande i skolan och läxor
Skolans mål är att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö.
 • Gr lgr11
Du behöver träna på att ta eget ansvar för ditt lärande i skolan.
Du visar att du försöker ta eget ansvar för ditt lärande.
Du tar eget ansvar för ditt lärande.
Sv- muntlig presentation
Du behöver träna mer på att muntligt presentera ett arbetsområde
Du visar att du kan muntligt presentera ett arbetsområde med hjälpmedel
Du visar med säkerhet att du kan muntligt presentera ett arbetsområde med hjälpmedel
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: