Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Countries/länder

Skapad 2019-08-26 15:34 i Stenbergaskolan åk 4-9 Söderhamn
Arbetsområde till kapitlet Countries i Good Stuff B för åk 7, Siv Jonsson, Höglandskolan, Örnsköldsvik, vt 2015.
Grundskola 7 Engelska
Arbetsområde till kapitlet Countries i Good Stuff B Veckor 35-41 HT 2019 We will be working with Countries from our book. There will be an assessment at the end

Innehåll

Syfte

To LEARN ENGLISH

-able to understand all instruction given in your books

- able to understand all written instruction and planning give to you in Unkium by the end of the 7th grade

Centralt innehåll

Konkreta mål

We will be working our books. You will read and and work with both books, the text book and exerciser book. You will learn to write a letter in English and you will learn about some countries which speak English, either as their first language or the second language.

 

Att arbeta med kapitlet Countries i Good Stuff B. Du ska läsa texter och göra övningarna till kapitlet. Du ska även skriva ett brev på engelska och du ska lära dig mer om olika länder där man talar engelska.

 

Arbetsprocess

Texter i textboken:

 • The world says Hi! TB p. 56-57
 • Living in the United States TB p. 58-61
 • What the shark vomited TB p. 62-63
 • Lost passport TB p. 64

Övningar i övningsboken:

 • WB p. 56A
 • WB p. 56B (korsord)
 • WB p. 57C
 •  
 • WB p. 58A
 • WB p. 58B
 • WB p. 59C
 • WB p. 59D (korsord)
 • WB p. 60E *
 •  
 • WB p. 61A
 • WB p. 61B
 • WB p. 62C (korsord)
 • WB p. 62D
 • WB p. 63E *
 • WB p. 63F
 • WB p. 63G *
 •  
 • WB p. 64A
 • WB p. 64B
 • WB p. 65C cross word (korsord).

The exercise marked with * are a bit more challenging and you who would like to reach a higher grade are asked to do them so you can show what you can do.

Övningar märkta med * är övningar med lite mer utmaning för de som vill lära sig mer och visa mer av vad man kan. Övriga övningar är minimum uppgifter och är obligatoriska övningarna.

 

Hörövningar:

Listening

 •  WB p. 60F
 • 14. Laura on countries
 • 15. Julian on Bewdley and Birmingham
 • 16. I need to get to...

 

 

Bedömning

 

Your reading and hearing comprehension skills, your vocabulary and your ability to express yourself in writing will be judged based on the shared work during your the lessons, the individual work on the lessons with the exercises in the exercise book and based on your final written exam.

Din läs- och hörförståelseförmåga, ditt ordförråd och din förmåga att uttrycka dig i skrift kommer att bedömas utifrån det gemensamma arbetet på lektionerna, det enskilda arbetet på lektionerna med övningarna i övningsboken och utifrån det avslutande skriftliga provet.

 

 

 

 

Uppgifter

 • Film questions USA part 1

 • Words to learn

 • Final assignment

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9

Matriser

En
English Speaking Countries

F
E
C
A
Läsa och lyssna
Eleven kan använda texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Skriva och tala
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Kulturella och geografiska kunskaper
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: