Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Måltidspedagogik genom Sapere-metoden

Skapad 2019-08-26 15:46 i Erlandsdals förskola Svedala
Förskola
Sapere - en värld bortom gott eller äckligt

Innehåll

Bullibangs pedagogiska planering för -måltidspedagogik

Var är vi? 

En del av gruppen arbetade förra terminen med måltidspedagogik enligt SAPERE-metoden. För en del barn är detta en ny upplevelse. Vi vill arbeta med detta ämne för att medvetandegöra barnen om matens betydelse för människan samt att måltiderna blir en lustfylld och lärorik stund för alla. 

 Var ska vi? Mål: 

Vårt mål är att öka nyfikenheten och intresset för olika mat och smakupplevelser. Vår förhoppning är att barnen på ett lustfyllt och praktiskt vis kommer vilja och våga smaka på mat de kanske inte annars gjort. Vi vill att barnen ska få uppleva med alla sina sinnen och känna trygghet i att våga smaka. 

Hur gör vi?

Vi kommer arbeta med måltidspedagogik genom SAPERE-metoden. Metoden utgår ifrån att undersöka mat med alla sina sinnen, vi känner, tittar, lyssnar, luktar och för de som vill, smakar. 

Sapere är en metod som ger barnen utmaningar i att beskriva, våga smaka och lära känna det vi äter i alla dess former. Ordförrådet utökas och de litar till sin egen förmåga och kan uttrycka vad "jag" tycker. Det finns inget rätt eller fel, utan handlar om att sätta ord på och beskriva sinnesupplevelsen av livsmedlet. Varje barns upplevelse respekteras och betraktas som just deras personliga upplevelse. Barnen lär känna sina sinnen, de tränar sig i att uttrycka sig och de vågar prova nya livsmedel.

Vi samtalar om var mat och olika livsmedel kommer ifrån; odlas den? har man den hemma? vad är smaklökar? Måste man smaka? Nej, absolut inte men vi uppmuntrar barnen till att våga. Vi har sett att genom detta arbete är det fler och fler barn som vågar smaka på det som inte är bekant för dem sen innan. Barnen beskriver smak, lukt, ljud, hur det känns och hur det ser ut och får på så sätt öva förmågan att lita på sitt eget omdöme, sin egen personliga smak och vara stolt över den.

Doumentation:
Gemensamma lärloggsinlägg på gruppnivå i Unikum. Dokumentation från det vi arbetat med kommer att finnas tillgängliga för barnen i lärmiljön i form av foton/bilder.

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: