Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hej Sverige!

Skapad 2019-08-26 16:05 i Resarö skola Vaxholm Stad
Grundskola 4 – 6 Geografi
Under årskurs 4 kommer vi, i ämnet geografi, att fokusera på Sverige. Som inledning på detta arbete ska du under några veckor framöver få lära dig lite mer om Sveriges namngeografi, natur- och kulturlandskap samt befolkningsfördelning. Sist men inte minst ska du få bekanta dig med ord och begrepp som hör till geografiämnet.

Innehåll

Lärargenomgångar och arbete på egen hand kommer att varvas med diskussioner, i par och i mindre grupper.

Målet är att du ska kunna besvara följande frågor:

 • Vad är ett land?
 • Vad menas med livsmiljö?
 • Vad menas med landskap och landsdelar?
 • Vad är det för skillnad mellan tätort och glesbygd?
 • Varför bor de flesta svenskarna i södra och mellersta delarna av landet?
 • Var i världen ligger Sverige?

Centrala ord och begrepp:

 • land eller stat
 • livsmiljö
 • landskap
 • landsdel
 • dialekt
 • huvudstad
 • tätort
 • glesbygd

Namngeografi:

De svenska landskapen

De svenska landsdelarna: Norrland, Svealand och Götaland

De nordiska länderna: Sverige, Norge, Finland, Danmark och Island

Världsdelarna: Europa, Asien, Afrika, Nordamerika, Sydamerika, Oceanien och Antarktis

 

Arbetsområdet avslutas med ett litet test på de svenska landskapen samt gruppdiskussioner kring de aktuella frågeställningarna.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: