Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Boken om mig själv - ett skrivprojekt

Skapad 2019-08-26 16:05 i Palettskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 2 Svenska som andraspråk Svenska
I arbetet med boken om mig själv kommer du få skriva, rita och måla om saker som berör dig.

Innehåll

Innehåll

 

Under läsåret ska vi:

Skriva en bok om mig själv där vi kommer att skriva och rita om saker som berör dig.

Där vi bland annat kommer att skriva om ditt namn, om ditt utseende, hur du bor, om din familj och känslor

 

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

Du kommer att lära dig att tänka på skrivregler när du skriver.

Du kommer att lära dig meningsuppbyggnad, hur man ska formulera meningar.

 

 

Hur ska jag visa det? (bedömning)

Formativ

Kommer ske kontinuerligt, där du kommer att få muntlig och skriftlig respons av mentor.

Summativ

Kommer ske löpande med hjälp av en matris.

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • gemensamma genomgångar
 • korta meningar skrivs  på förhand av mentor och du får skriva av/omformulera om meningarna
 • fokusera på skrivreglerna (framförallt stor bokstav och punkt)
 • rita och koppla bild till text

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3

Matriser

Sv SvA
Skriva

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Skriva
handstil
 • Sv   3
Jag behöver stöd och hjälp för att skriva enkla texter med läslig handstil.
Jag kan skriva enkla texter med läslig handstil.
stor bokstav och punkt
 • Sv   3
Jag kan med hjälp av vuxen skriva meningar med stor bokstav och punkt.
Jag kan skriva meningar med stor bokstav och punkt.
frågetecken
 • Sv   3
Jag kan med hjälp av vuxen använda frågetecknet vid frågor i mina meningar.
Jag kan använda frågetecknet vid frågor i mina meningar.
stavning
 • Sv   3
Jag kan med hjälp av vuxen stava ord som jag själv ofta använder och som är vanliga i de texter jag läser.
Jag kan stava ord som jag själv ofta använder och som är vanliga i de texter jag läser.
kombination ord och bild
 • Sv   3
Jag kan med hjälp av vuxen kombinera mina texter med bilder. Där text och bild kombinerar så att mitt budskap blir tydligt och stärkt.
Jag kan kombinera mina texter med bilder. Där text och bild kombinerar så att mitt budskap blir tydligt och stärkt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: