Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO - tema rymden

Skapad 2019-08-26 16:15 i Danmarks skola Uppsala
Arbete om rymden vt 2014
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Vi arbetar med rymden och lär oss om jordens, solens och månens rörelser, månens faser och några olika stjärnbilder.

Innehåll

Ämne: NO (Rymden)

Arbetsområde: Rymden

Vi arbetar med rymden och lär oss om jordens, solens och månens rörelser, månens faser och några olika stjärnbilder.

Konkreta mål:

 • Du ska kunna beskriva och förklara hur jorden, solen och  månen rör sig i förhållande till varandra.
 • Du ska kunna beskriva månens olika faser.
 • Du ska känna igen några stjärnbilder.
 • Du ska veta att stjärnhimlen ser olika ut vid olika tider på året.
 • Du ska veta något om hur vetenskapsmännen tänkte kring jorden, solen, månen och stjärnorna förr i tiden.

Bedömning:

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • beskriva och förklara hur jorden, solen och månen rör sig i förhållande till varandra.
 • beskriva månens olika faser.
 • känna igen några stjärnbilder.
 • veta hur stjärnhimlen ser ut vid olika tider på året.
 • veta något om vad vetenskapsmännen tänkte kring jorden, solen, månen och stjärnorna förr i tiden.

 

Bedömningen sker fortlöpande genom muntliga och skriftliga tester.

Undervisning:

 • Vi läser och gör experiment kring jordens, solens och månens rörelse.
 • Vi tittar på månens faser på olika bilder och i verkligheten.
 • Vi studerar stjärnhimlen och olika stjärnbilder.
 • Vi läser och diskuterar kring hur man trodde och tänkte förr i tiden.
 • Vi kommer också se olika filmer som handlar om universum.
 • Inom varje moment så reflekterar och diskuterar vi först tillsammans och därefter dokumenterar varje elev själv sin kunskap.
 • Bygga en rymdraket. 
 • Skriva en saga om utomjordingar.

Ämne: NO 

Arbetsområde: Rymden

Syfte:

Kunskapskrav:


 

Centralt innehåll:

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
Mall NO åk 1-3

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Samband i naturen
 • NO   3
Du kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
Du kan beskriva, ge exempel och till viss del förklara enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
Årstider, förändringar, livscykler
 • NO   3
I samtal om årstider berättar du om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
I samtal om årstider berättar och förklarar du om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter och använder då ämnesspecifika begrepp.
Människan
Du kan berätta om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
Du använder ämnesspecifika begrepp och kan berätta om flera av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
Tyngdkraft, friktion, jämvikt
Du kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
Du kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse. Du använder ämnesspecifika ord och kan dessutom dra egna slutsatser.
Material
Du kan beskriva vad några föremål är tillverkade av för material och hur de sorteras.
Du kan beskriva vad några föremål är tillverkade av för material och hur de sorteras. Du använder ämnesspecifika ord.
Naturen i skönlitteratur, myter och konst
 • NO   3
Du kan samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
Du kan samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan. Du kan dessutom dra egna slutsatser.
Fältstudier och undersökningar
 • NO   3
Utifrån tydliga instruktioner kan du utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
Utifrån tydliga instruktioner kan du utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft. Du kan dessutom dra egna slutsatser utifrån resultatet.
Observera, namnge, sortera och näringskedjor
 • NO   3
Du kan göra enkla observationer av årstider, namnge några djur och växter, sortera dem efter olika egenskaper samt beskriva och ge exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
Du kan göra enkla observationer av årstider, namnge flera djur och växter, sortera dem efter olika egenskaper samt beskriva och ge exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor. Du använder ämnesspecifika begrepp.
Solen och månen
Du kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
Du kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra. Du kan även förklara hur det hänger ihop med våra årstider.
Sortera & separera
Du kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
Du kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder. Du kan dessutom dra egna slutsatser utifrån resultatet.
Jämföra resultat
I det undersökande arbetet gör du någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
I det undersökande arbetet jämför du dina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på.
Dokumentera
 • NO   3
Du dokumenterar dina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda dig av din dokumentation i diskussioner och samtal.
Du dokumenterar tydligt dina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda dig av din dokumentation i diskussioner och samtal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: