Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska språkmästaren B

Skapad 2019-08-26 18:31 i Olandsskolan Östhammar
Språkmästaren
Grundskola 3 Svenska
Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas Träna på: Alfabetisk ordning Stor och liten bokstav Att bygga meningar Veta när olika skiljetecken ska användas, punkt, frågetecken och utropstecken Kommatecken och talstreck Substantiv ,adjektiv ,räkneord och verb Ng-ljudet, j-ljudet, tj-ljudet och sj-ljudet Ordkunskap, synonymer och förkortningar

Innehåll

Avsnitt 1

Bedömning - vad och hur

Vi bedömer hur du klarar av att:

   • att bygga meningar.

   • använda skiljetecken; punkt, frågetecken och utropstecken när du skriver.

   • förstå att man delar in ord i olika ordklasser.

   • skilja på olika ng- ljud, j-ljud, tj-ljud och sj-ljud

   • dela in ord i alfabetisk ordning.

   • få fördjupad ordkunskap

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: