Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Area och mätningar

Skapad 2019-08-26 18:40 i Nåntunaskolan Uppsala
Grundskola 2 Matematik
Under det här arbetsområdet kommer vi öva på att mäta och göra uppskattningar av olika objekts höjd, längd och bredd. Vi ska bekanta oss med och använda begrepp så som omkrets, area, centimeter och meter.

Innehåll

Såhär kommer vi att arbeta:

Vi kommer ha genomgångar där vi går igenom viktiga begrepp som omkrets, area, centimeter och meter. Ni kommer också arbeta enskilt och i par med att göra egna mätningar och att uppskatta olika objekts längd. När vi mäter kommer vi använda oss av konkret material så som snören och papper, våra egna kroppar samt linjaler. 

Ni kommer också arbeta med att rita egna geometriska figurer och då göra förstoringar och förminskningar.

 

Mål för arbetsområdet:

När vi har jobbat klart med arbetsområdet är målet att du ska kunna:

 • mäta olika objekts längd och bredd 
 • mäta figurers omkrets 
 • känna till begreppet area och kunna färglägga den på en figur
 • göra enkla uppskattningar av längder 
 • förstora/förminska enkla figurer med hjälp av ett rutnät

 

Såhär kommer dina kunskaper bedömas:

Jag kommer titta på det arbete du gör under lektionerna och lyssna då du resonerar med dina lärkamrater. Du kommer också göra ett prov i slutet av arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3

Matriser

Ma
Mätningar och area

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Eleven kan avbilda och utifrån instruktioner konstruera enkla geometriska objekt
Går ej att uppnå
Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder och använder då vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet och geometriska mönster genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: