Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik, klass 4, ht -19

Skapad 2019-08-26 18:55 i Lövestad skola Sjöbo
Grundskola 4 Matematik
Vi använder Gleerups digitala mattebok, Prima Formula 4.

Innehåll

 

Vecka

Matematik

 

Material + centralt innehåll

Lärobok: Gleerups Prima Formula

35

Kap 1:Tal och mönster,

Mönster och talföljder

 

Mål: ¤upptäcka  mönster i figurer och talföljder

        ¤jämföra och ordna tal efter storlek

35-36

Siffror och tal

 

      ¤ läsa av och sätta ut tal på tallinjer

37

Talsort

   

37

Tallinjer och stora tal

 

     ¤ visa hur du gör när du löser problem

38

Stora tal och talföljder

   

38

Metoder och strategier

   

38-39

Diagnos

Spår 1

Spår 2 

39

Kap 2:Längd och räknesätt

Jämföra längd

Mäta längd

 

Mål. ¤ jämföra och mäta längd

        

41

Välja och byta enheter

 

        ¤ välja och byta längdenheter

42-45

Addition och subtraktion

 

       ¤ addera och subtrahera på olika sätt

46 Metoder och strategier    

47


Diagnos 2

Spår 1 och 2

 

         ¤ känna igen händelser som leder till addition och subtraktion

         ¤ välja lämplig metod när du löser problem

48

Prov

 

 

   

49

Kap 3:Tal och enheter

Volym

Decimaltal och ”deci”

 

Mål: ¤ jämföra föremåls volymer och välja lämpliga enheter

50

Vikt

Kilo och hekto

Tusentals och tusendels

 

         ¤ jämföra föremåls vikter och välja lämpliga enheter

50-51

Överslag och avrundning

Prov

 

         ¤ använda tal i decimalform

         ¤ avrunda tal samt göra överslag i additioner och subtraktioner

        ¤ visa olika sätt att lösa problem och bedöma svarens rimlighet

 

 

   
       

 Vi jobbar också med Gleerups Matematikportalen. Vi börjar med uppgifterna i Stjärnmästaren.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: