Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering i engelska år 7 HT-19

Skapad 2019-08-26 19:13 i Roslagsskolan Norrtälje
Grundskola 7 Engelska
Inom ämnet engelska ges du möjlighet att: • utveckla förmågan att använda engelska för att kommunicera i tal och skrift; • fördjupa förståelsen av talad engelska i olika situationer och sammanhang; • utveckla förmågan att delta aktivt i samtal och skriftlig kommunikation, uttrycka sina egna tankar på engelska; • utöka ordförrådet i engelskan med syfte att använda nya ord i olika sammanhang.

Innehåll

 

Tidsplan

Denna termin kommer vi att arbeta på de tre första kapitlen från textboken/övningsboken Wings 7: 

- Kapitel 1: Music

- Kapitel 2: Clothes

- Kapitel 3: Food

Vi kommer även att använda fristående material relaterad till teman som står övanför.

Arbetssätt

 • genomgångar
 • eget arbete i Wings 7
 • muntliga och skriftliga uppgifter enskilt eller i grupp

Material

 • textbok
 • övningsbok
 • iPad
 • skrivhäfte

Utvärdering

       Deltagande på lektionerna, läxförhör, prov, redovisningar, skriftlig inlämningsuppgift

Centralt innehåll

 • kunna använda ord och fraser inom arbetsområdena (musik, kläder, mat, etc.);
 • grammatik (nutid, possessiva pronomen, preteritum, do/does/did, substantiv i plural, genitiv;
 • utveckling av de fyra förmågorna: tala, skriva, läsa, höra;
 • levnadsvillkor, traditioner i områden där engelska används.

Kunskapskrav

      (se Läroplanen för Engelska)

Matriser

En
Engelska åk 7-9

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
SKRIVA
* formulera sig och kommunicera i skrift * anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Du formulerar dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Du formulerar dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande och i någon mån anpassat efter syfte, mottagare och situation.
Du formulerar dig varierat, tydligt och sammanhängande och med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
TALA/ MUNTLIGA FRAMSTÄLLNING
* formulera sig och kommunicera i tal * använda språkliga strategier för att .göra sig förstådd * anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang används
Du formulerar dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Du formulerar dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande samt med visst flyt.
Du formulerar dig varierat, tydligt och sammanhängande samt med flyt.
TALA/ SAMTALA
* formulera sig och kommunicera i tal * använda språkliga strategier för att .göra sig förstådd * anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang används
Du deltar i enkla samtal.
Du bidrar till och medverkar aktivt till samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse samt ställa följdfrågor.
Du bidrar till och medverkar aktivt till samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden.
LÄSA OCH FÖRSTÅ
* förstå och tolka innehållet olika slags texter * använda språkliga strategier för att förstå
Du visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i lättillgängliga texter från olika genrer och medier.
Du visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i lättillgängliga texter från olika genrer och medier.
Du visar att du förstår såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter från olika genrer och medier.
LYSSNA OCH FÖRSTÅ
* förstå och tolka innehållet i talad engelska * använda språkliga strategier för att göra sig förstådd
Du visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Du visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Du visar att du förstår såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
KÄNNEDOM OM SPRÅKOMRÅDEN
* reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används
Du diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och gör välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och gör välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: