Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hjärnan, Livet och DiNA Celler år7 ht19

Skapad 2019-08-26 19:22 i Förslövs skola F-9 Båstad
Pedagogisk planering som tar upp cellen som den minsta levande beståndsdelen och hur människokroppen fungerar som ett samarbete mellan cellerna. Dessutom diskuterar kolhydraternas och proteinernas uppbyggnad och funktion i cellerna.
Grundskola 7 – 9 NO (år 1-3) Biologi
Enligt cellteorin så består allt levande av små, för ögat osynliga celler. Din kropp består av flera miljarder av dessa celler som samarbetar och har olika funktioner i kroppen. Men alla dessa celler kommer från en enda cell - och den enda cellen bär med sig berättelsen om livets utveckling på jorden och alla de egenskaper som syns och inte syns hos dig. I detta arbetsområdet ska du få lära dig hur cellerna fungerar och hur deras samarbete bygger upp din kropp och ditt liv.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Du ska få träna din studieteknik och ditt minne genom att lära dig minnestekniker och hur hjärnan fungerar.

Du ska få träna din förmåga att använda kemins och biologins begrepp och modeller för att kunna beskriva och förklara hur cellerna, bakterier och kroppen fungerar.

Du kommer att få träna din förmåga att hitta relevant information ur olika källor och använda informationen för att resonera.

Du kommer också att få lära dig använda mikroskop.

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Vi kommer att diskutera vad som kännetecknar allting som har egenskapen att vara levande. Vad har allt levande för gemensamma egenskaper oavsett om det är en växt, en bakterie eller en människa? Detta kan beskrivas med 6-7 olika egenskaper som är grunden till resten av arbetsområdet. 

Vi kommer att diskutera cellmodellen och cellens olika delar och likheter och skillnader mellan olika celler. Vi studerar djur som består av en enda cell (toffeldjuret) och jämför den med vår egen kropp. Du kommer att få göra en jämförelse mellan toffeldjuret och människan

Vi kommer också att titta på tidslinjen för livets uppkomst - från Big Bang (universums skapelse) till de första encelliga djuren.

Du visar dina kunskaper genom att diskutera hur bakterier påverkar oss människor ur olika perspektiv tex genom användning av antibiotika.

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Vi kommer att bedöma dina kunskaper om cellen och dess delar.

Vi kommer att bedöma din förmåga att resonera om kemiska processer i kroppen och naturen tex proteinsyntes, syreupptagningen eller fotosyntesen och cellandningen

Vi kommer då också att bedöma hur du använder ämnesord och modeller på ett meningsfullt sätt.

VI kommer att bedöma hur väl du kan hitta relevant information ur olika källor och använde dem när du resonerar. 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vi kommer att titta på filmer och läsa texter och träna på att hitta relevant information utifrån en frågeställningen eller ett perspektiv.

Vi kommer att skriva en del texter och träna på att plocka fram informationen ur minnet.

Vi kommer att samarbeta som helklass och skapa anslagstavlor (padlets) där vi delar med oss av våra kunskaper.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: