Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HT-19 NO (Bi) åk:6 - Livets utveckling

Skapad 2019-08-26 19:57 i Valhallaskolan Halmstad
Grundskola 6 Biologi
Under v. 34 t.o.m vecka 38 kommer vi att arbeta med livets utveckling.

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

 

 • Vilka delar ur syftet vill vi skapa ett arbetsområde eller arbetsuppgift kring?
 • Hur tar vi reda på elevernas förkunskaper och vad kan de ha inflytande över i planeringen av arbetsområdet?

 

Innehåll

Vi kommer att arbeta med: (se centralt innehåll).

 

Bedömning

- Bedömning kommer ske utefter nedanstående kunskapskrav.

 

Konkretisering av mål

Eleven ska kunna:

- söka naturvetenskaplig information från olika källor och berättar om källornas användbarhet. 

 - använda information från faktaböcker för att sedan svara på frågor om livets utveckling.

- sortera in olika djur i grupper. 

- använda de begrepp som vi lär oss och skriver ner i sina begreppsböcker. När du sedan ska göra din enskilda uppgift kommer du behöva        använda de begrepp som vi tagit upp och samtalat om.

- berätta kort om Charles Darwin och Carl von Linné och på vilket sätt de är viktiga för oss. 

- berätta om livets utveckling i stora drag.

Arbetssätt

Vi kommer arbeta på följande sätt:

- Se film och läsa texter om livets utveckling

- Vi kommer tillsammans plocka ut viktiga begrepp och skriva ner dessa i våra begreppsböcker. Vi kommer även samtala om svåra begrepp som vi stöter på.

- Föra egna anteckningar.

- Arbeta med uppgifter i ett arbetshäfte.

- Söka naturvetenskaplig fakta i läroböcker och på internet. 

- Diskutera i helklass och mindre grupper.

 

Dokumentation

ALL DOKUMENTATION SKER I UNIKUM!

Se matrisen: HT-19 NO (Bi) åk:6 - Livets utveckling

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: