Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande text åk 6

Skapad 2019-08-26 20:50 i Frötuna skola Norrtälje
Planering av arbete med instruerande texter utifrån läromedlet Zick-zack skrivrummet
Grundskola 4 – 6 Svenska
Vad kännetecknar en instruerande text? Vi kommer att gå igenom hur instruerande texter är uppbyggda och vad du ska tänka på när du t.ex. ska skriva ett recept.

Innehåll

Tid: v. 35 - 37

Syfte: 

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Metod/Arbetssätt

 Vi kommer att arbeta tillsammans så att du förstår hur en instruerande text är uppbyggd och vilka språkliga drag som förekommer i dessa texter. Du kommer att få träna på att skriva olika recept. I en del uppgifter arbetar du själv och i en del arbetar du tillsammans i par. Avslutningsvis kommer du att få skriva egna instruerande texter samt ge kamratrespons.

 

Under arbetsområdet ska du

• förstå syftet med en instruerande text.

• lära dig hur är en instruerande text är uppbyggd för att vara lätt att följa.

• lära dig hur man skriver korta, tydliga meningar med verben i imperativ.

• läsa och kunna följa en instruktion. 

• på egen hand planera och skriva en instruktion om en lek eller ett spel och ett recept

Bedömning

Dessa förmågor kommer att bedömas

Förmågan att …

• förstå syftet med en instruerande text

• kunna skriva en instruerande texter där innehållet är tydligt och anpassat till syftet

• kunna använda strukturen för en instruerande text

• kunna använda de språkliga drag som är typiska för en instruerande text

Hur eleven ska få visa sina förmågor

Eleven visar sina förmågor i individuellt skrivna texter, som läraren bedömer med hjälp av en bedömningsmatrisen.

Uppgifter

 • Ett spel eller en lek

 • Ett recept på häxsoppa

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
  Sv  C 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6

Matriser

Sv
Bedömningsmatris instruerande text

E
C
A
Koppling till uppgiften
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar i huvudsak som en instruktion.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar relativt väl som en instruktion.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar väl som en instruktion.
Innehåll
Innehållet är begripligt. De viktigaste leden i spelet eller leken/receptet beskrivs.
Innehållet är relativt tydligt. De viktigaste leden i spelet eller leken/receptet beskrivs med hjälp av detaljer.
Innehållet är tydligt. De viktigaste leden i spelet eller leken/receptet beskrivs med detaljer och förklarande exempel.
Struktur
I huvudsak fungerande struktur. Spelets/lekens/receptets gång går att följa t ex. genom punktform.
Relativt väl fungerande struktur. Spelets/lekens/receptets gång är relativt tydlig. Textuppbyggnad med hjälp av enkla sambandsord t.ex. och, men.
Väl fungerande struktur. Alla led följer logiskt på varandra. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord t.ex. och, men, för att
Språk
Viss språklig variation. Ordvalet uppvisar viss variation. Grundläggande regler för språkriktighet med viss säkerhet. Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt. Viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Förhållandevis god språklig variation. Ordvalet är relativt varierat. Grundläggande regler för språkriktighet används med relativt god säkerhet. Meningsbyggnaden är relativt varierad och i huvudsak korrekt. Relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
God språklig variation. Ordvalet är passande och höjer textens kvalitet. Grundläggande regler för språkriktighet används med god säkerhet. Meningsbyggnaden är varierad och i huvudsak korrekt. God användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Skrivregler
Grundläggande regler för stavning och skiljetecken används med viss säkerhet.
Grundläggande regler för stavning och skiljetecken används med relativt god säkerhet.
Grundläggande regler för stavning och skiljetecken används med god säkerhet.
Kombinera text och bild
Genom att kombinera text och bild så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text och bild så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text och bild så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: