Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag - kropp och hälsa

Skapad 2019-08-26 21:10 i Knappekullaskolan Lerum
Temat handlar om kroppen och syftar till att öka elevens kunskaper om sin kropp och sig själv.
Grundsärskola 1 – 5 Estetisk verksamhet Motorik Kommunikation Verklighetsuppfattning Vardagsaktiviteter
Vi arbetar med tema kropp och hälsa för att ge varje elev ökade förutsättningar till grundläggande kunskaper om sin kropp och dess olika förmågor och möjligheter.

Innehåll

Syfte för tema Jag - kropp och hälsa

Syfte med tema Jag - kropp och hälsa, är att ge varje elev möjligheter till en stärkt jaguppfattning samt kunskaper om sin egen kropp och dess olika möjligheter.

 

Centralt innehåll

Eleven ska, med utgångspunkt från sin egen förmåga, få lära sig om kroppen. Till exempel:

 • Vad de olika kroppsdelarna heter
 • Var de olika kroppsdelarna sitter
 • Hur de olika kroppsdelarna kan användas
 • Hur man ska äta och motionera för att må bra
 • De fem sinnena och deras funktion

 Tillvägagångssätt

När eleverna lär sig om kroppen och kroppsdelarna ska de:

 • Läsa och titta i böcker om kroppen
 • Se på filmer om kroppen
 • Sjunga och göra rörelselekar
 • Rita av sin kropp i helfigur samt  göra hand och fotavtryck
 • Uppleva med alla sinnen t ex i vårt sinnesrum
 • Lägga pussel
 • Laga mat och baka
 • Jobba med kostcirkeln
 • Göra motoriska aktiviteter inne och ute.

 

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma...

 • ...hur du deltar i våra aktiviteter
 • ... hur du kan visa var olika kroppsdelar sitter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • se samband mellan rörelse, hälsa och livsstil,
  MOT
 • välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
  VAA
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Rytmik, rim och ramsor.
  ES  1-3
 • Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer, turtagning, att initiera och avsluta samspel eller samtal.
  KOM  1-3
 • Kommunikation i olika sammanhang, till exempel under raster eller med digitala verktyg.
  KOM  1-3
 • Kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  1-3
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka elevens kommunikation.
  KOM  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra.
  KOM  1-3
 • Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer, turtagning, att initiera, upprätthålla och avsluta samspel eller samtal.
  KOM  4-6
 • Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel i skolbibliotek eller med digitala verktyg.
  KOM  4-6
 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckas på olika sätt.
  KOM  4-6
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.
  KOM  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra.
  KOM  4-6
 • Klädsel för olika aktiviteter.
  MOT  1-3
 • Samband mellan rörelse, hälsa och livsstil.
  MOT  4-6
 • Klädsel för olika aktiviteter samt betydelsen av omklädningsrum och dusch.
  MOT  4-6
 • Recept och instruktioner och hur de kan följas.
  VAA  1-3
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  VAA  1-3
 • Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas.
  VAA  4-6
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  VAA  4-6
 • Rutiner för måltider.
  VAA  4-6
 • Samband mellan mat och hälsa.
  VAA  4-6
 • Människans upplevelser med hjälp av olika sinnen.
  VEU  1-3
 • Människokroppen och kroppsdelarnas namn.
  VEU  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  VEU  4-6
 • Människokroppen och kroppsdelarnas namn och funktioner.
  VEU  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
  KOM   9
 • Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.
  KOM   9
 • Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
  KOM   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  KOM   9
 • Eleven förstår språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser och kan återberätta delar av innehållet.
  KOM   9
 • Dessutom använder eleven kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
  KOM   9
 • Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
  KOM   9
 • Eleven kan delta i att använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus.
  MOT   9
 • Eleven kan delta i kommunikation om betydelsen av rörelse och fysisk aktivitet när det gäller att få en god kroppsuppfattning, främja hälsan och förebygga skador.
  MOT   9
 • Eleven kan använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus med medvetna och avsiktliga rörelser.
  MOT   9
 • Eleven kan kommunicera om och beskriva betydelsen av rörelse och andra aktiviteter när det gäller att främja hälsan och förebygga skador.
  MOT   9
 • Eleven kan delta i matlagning och andra arbetsuppgifter som förekommer i vardagsmiljö.
  VAA   9
 • I arbetet deltar eleven i att använda redskap och livsmedel på ett säkert och fungerande sätt.
  VAA   9
 • Eleven kan laga mat och genomföra andra arbetsuppgifter som förekommer i vardagsmiljö.
  VAA   9
 • I arbetet använder eleven redskap och livsmedel på ett säkert och fungerande sätt.
  VAA   9
 • Eleven kan identifiera människans sinnen och kroppsdelar och delta i kommunikation om människans pubertet, sexualitet och reproduktion.
  VEU   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  VEU   9
 • Eleven kan berätta om människans sinnen och kroppsdelar och deras funktion och kommunicera om människans pubertet, sexualitet och reproduktion.
  VEU   9
 • Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
  VEU   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: