Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt fordon

Skapad 2019-08-26 21:15 i Lilla Viking Täbygläntans Förskolor
Projekt Fordon.
Förskola
Många av barnen har visat intresse av att stå och titta och vinka till bilarna som kör förbi på vägen utanför förskolan, leksaksbilarna på förskolan, bilarna på vår parkering, så har vi valt att utveckla detta och göra det till vårt projekt. Det kommande året kommer det även att finnas en hel del olika fordon runt omkring vår förskola, då det ska byggas en tillfällig busshållplats och att Roslagsbanan ska byggas om. Vi planerar att gå på promenader i vår närmiljö för att hitta olika fordon och tillsammans bli mer nyfikna på fordon utifrån många olika läroplansmål. Kanske åka tåget eller bussen, titta på sopbilen och massa annat spännande.

Innehåll

Matematik

Vi undersöker frågorna:

Vilka former, färger finns på bilarna och andra fordon?

Hur stora är olika fordon? Storlek, längd, höjd

Hur stora däck har olika fordon? Vi mäter och jämför

På samlingen kan vi räkna antalet fordon

 

Skapande

Vi sjunger sånger om olika fordon

Vi tittar på fordon med projektorn

Kan vi bygga en bil av en kartong?

Kan vi skapa olika fordon med hjälp av olika former?

 

Språk och kommunikation

Vi sätter upp bilder och text som dokumentation på vår dokumentationsvägg så att barn och pedagoger kan se, prata om och lyssna på varandra om det vi gjort.

Vi tittar på fordon med projektorn. Vad ser och hör vi på filmerna?

Vi använder nya ord och beskrivande ord för att öka barnens ordförråd. Vad är det som händer? Hur ser olika fordon ut? Vad heter olika fordon?

Vad betyder olika vägskyltar som vi ser när vi är ute och går?

Vi letar bokstäver

 

Naturvetenskap och teknik

Vad är det för fordon som låter när vi skannar QR-koderna

Hur används de olika fordonen

Flyta, sjunka, flyga

Kan vi bygga olika fordon med hjälp av olika material?

 

Social kompetens och värdegrund

Vi samarbetar, hjälps åt, lyssnar på varandra, väntar på varandra, tar hänsyn till varandra och turas om

Kan vi få syn på detta när vi är ute på fordonsjakt? T.ex. bilkö - bilarna måste vänta, att olika fordon tar hänsyn till varandra, att vi väntar in bilarna och att de stannar när vi vill gå över vägen

Vi uppmuntrar hela tiden barnen att försöka och testa själva

 

Hälsa och rörelse

Vi uppmuntrar barnen att gå själva när vi är ute och letar efter fordon. Vi pratar om vikten av att röra sig, och miljön påverkan av att använda bilen till skillnad från att gå.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: