Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

No år 3 Kraft, Rörelse, friktion och jämvikt

Skapad 2019-08-26 21:33 i Johannesbäcksskolan Uppsala
Tyngdkraft, friktion, jämvikt och rörelse på lekplatsen.
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Tyngdkraft, friktion, jämvikt och rörelse på lekplatsen och på skolgården.

Innehåll

Så här ska vi jobba!

Under arbetet med Kraft, Rörelse och Friktion kommer du utveckla din

Kommunikativa förmåga då du samtalar, diskuterar och uttrycker dina åsikter i klassen
Analysförmåga då du beskriver orsaker och konsekvenser som påverkar vid Kraft, Rörelse och Friktion

Begreppslig förmåga då du efter undervisning känner till begreppen:

 • Kraft
 • Rörelse
 • Jämvikt
 • Balans
 • Tyngdpunkt
 • Friktion
 • tyngdkraft

Det här ska du få visa

Efter arbetet med Kraft, Rörelse och Friktion visar du genom skrift/ i samtal och diskussioner att du känner till tyngdkraft, rörelse, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.

Visas i matrisen din kunskapsnivå.

Så här ska vi jobba!

Du kommer att:

 - göra enkla undersökningar som dokumenteras och i samtal tillsammans med klasskamrater gör du jämförelser med dina egna och andras resultat.

- få känna på hur friktion och tyngdkraft samt jämvikt känns i kroppen genom olika experiment på lekplatser.

- få lära dig de olika begreppen friktion, tyngdkraft, jämvikt och tyngdpunkt.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
Tyngdkraft, friktion, jämvikt och balans

Begreppet tyngdkraft
Du känner till begreppet tyngdkraft och kan förklara det med hjälp av en vuxen.
Du känner till begreppet tyngdkraft och kan förklara vad det betyder på egen hand.
Du känner till och kan förklara begreppet tyngdkraft. Du kan diskutera och ge exempel på när vi märker av tyngdkraften.
Begreppet friktion
Du känner till begreppet friktion och kan förklara det med hjälp av en vuxen.
Du känner till begreppet friktion och kan förklara vad det betyder på egen hand.
Du känner till och kan förklara begreppet friktion. Du kan diskutera och ge exempel på när friktionen är hög och låg.
Begreppen jämvikt och balans
Du känner till begreppen jämvikt och balans och kan förklara dem med hjälp av en vuxen.
Du känner till begreppen jämvikt och balans och kan förklara vad de betyder på egen hand.
Du känner till och kan förklara begreppen jämvikt och balans. Du kan diskutera kring vad som krävs för att få jämvikt och balans.
Undersökningar
Du utför undersökningar, ställer hypoteser och dokumenterar i samarbete med andra.
Du deltar i undersökningar kring tyngdkraft, friktion, jämvikt och balans. Du får hjälp av en vuxen eller en kamrat för att ställa hypoteser, diskutera resultat och dokumentera.
Du deltar i undersökningar kring tyngdkraft, friktion, jämvikt och balans. Du kan ställa egna hypoteser samt diskutera med en kamrat om resultatet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: