Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska lyssna, läsa och förstå, åk 4-6 Skånhällaskolan 2019-2020

Skapad 2019-08-26 21:36 i Skånhällaskolan F-6 Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Engelska
Engelska språket omger oss i vardagen och därför är det viktigt att man känner sig trygg i att förstå och kunna göra sig förstådd på engelska.

Innehåll

Syfte (Varför?)

Vi ska träna på detta för att du ska utveckla din förmåga att:

 • förstå det du läser och hör på engelska.
 • lyssna, läsa och förstå engelska för att du ska bli bättre på att tala och skriva engelska.

Centralt innehåll (Vad?)

Vi kommer att arbeta med följande:

 • Lyssna på enkel talad engelska genom filmer, texter, sånger, samtal och dialoger.
 • Läsa olika texter, instruktioner och beskrivningar.
 • Träna på att finna fler strategier för att förstå, som att läsa hela stycket för att då förstå helheten, slå upp ordet i en ordbok, fråga en klasskamrat/läraren...
 • Lyssna på engelska från olika delar av världen.
 • Träna på hur ord och språkliga uttryck, till exempel hur artighetsfraser och tilltalsord används i texter och talat språk i olika situationer.

Hur ska vi arbeta? 

Vi kommer att träna på att läsa, lyssna och förstå genom att:

 • arbeta i helklass, i grupper, parvis och enskilt.
 • ha läxor som innefattar att du ska tala engelska, lyssna och läsa engelska samt utveckla ditt engelska ordförråd.
 • lyssna på läraren, klasskamrater, filmer och ljudinspelningar på lektionerna. 

Bedömning (Kunskapskrav)

Vi kommer att titta på hur väl du:

 • förstår enkel, tydligt talad engelska.
 • aktivt deltar i diskussioner och hur du kommenterar de ämnen vi talar om.
 • förstår innehållet i enkla texter som du läser.
 • försöker hitta lösningar för att "komma runt" ett ord eller uttryck som du inte kommer på.
 • förstår genom att ha några "hörtester".

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: