Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 3A

Skapad 2019-08-26 21:41 i Hässelby Villastads skola Stockholm Grundskolor
Pedagogisk planering Favoritmatematik 3 A
Grundskola 3 Matematik
Under hösten kommer vi att jobba med matematik i många olika former. Du kommer att få träna på att utveckla dina förmågor i matematik. Vi kommer använda Favoritmatematik 3A

Innehåll

Undervisning

Under lektioner kommer du att få arbeta:

 • Både i grupp/ par och individuellt.
 • Du kommer att utveckla dina förmågor genom att diskutera, argumentera och reflektera.
 • Du kommer att få arbeta med digitala verktyg.
 • Du kommer att få möjlighet att arbeta med praktisk matematik.
 • Du kommer att genomföra diagnoser efter avslutat kapitel.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Favoritmatematik 3 A

Kapitel 1Taluppfattning, additon och subtraktion
Addition och subtraktion med uppställning
Talen 0 till 1000
Växling över 0
Uppställning med flera termer
Kapitel 2 Multiplikation
Multiplikationstabellerna 2 till 9
Sambandet mellan addition och multiplikation
Kommutativa lagen vid multiplikation
Multiplicera med 10 och 100
Kapitel 3 Probelmlösning och multiplikation
Strategier för problemlösning
Prioriteringsregeln
Multiplikation med uppställning
Kapitel 4 Division och proportionalitet
Att skriva division
Division, delningsdivision och innehållsdivision
Division med rest
Sambandet division och multiplikation
Proportionalitet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: