👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild årskurs 5, HT 19

Skapad 2019-08-26 21:54 i Vinbergsskolan Falkenberg
Grundskola 5 Bild
Vi kommer att arbeta och inspireras av kända konstnärer. Du kommer att träna på att rita perspektiv och byggnader. Vi kommer att arbeta med bilden som kommunikation och informationsmedel och titta på hur man använder bilder för att förstärka ett budskap.

Innehåll

Syfte - Förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet är att du ska utveckla din förmåga att:

 •  Använda olika typer av bilder som inspirationsmaterial i din bildprocess
 • Använda bilder för att kommunicera ett budskap, uttrycka en känsla eller beskriva en händelse
 • Skapa bilder med olika material och tekniker

Bedömning - Vad och hur

Vad du ska lära dig:

 • Att använda nutida och historiska bilder som inspirationsmaterial i dina bilder
 • Olika metoder för att förstärka ett budskap eller uttrycka en åsikt med hjälp av färg, formval och bildplacering  
 • Att använda och variera olika tekniker i ditt bildskapande 

Hur du visar vad du kan:

 • Du visar att du kan inspireras av en konstnär för att sedan skapa din egen tolkning av bilden
 • Du visar att du har förståelse för hur olika färgval och bildkompositioner skapar olika stämningar i en bild
 • Du visar att du kan planera din process med hjälp av tillexempel skisser och text
 • Du visar att du kan variera tekniker och tillvägagångssätt i din arbetsprocess 

Undervisning och arbetsformer

 • Du kommer få pröva på att bearbeta kända målningar och omarbeta målningen till din egen
 • Vi kommer titta på bilder funktioner och hur de tillexempel används för att påverka våra val 
 • Vi kommer att öva på att rita perspektiv där byggnader kommer vara ett tema
 • Vi kommer att gå igenom grundläggande tekniker i blyerts, vattenfärg och pastellmåleri
 • Du kommer få träna på att dokumentera och motivera dina val i din bildprocess

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 6