Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi

Skapad 2019-08-27 07:42 i Påskallavikskolan Oskarshamn
Grundskola F
Vi arbetar med Sveriges geografi, vi lär oss om olika livsmiljöer och tar reda på förutsättningar för hur det är att leva på olika ställen i Sverige.

Innehåll

 

Varför ska vi arbeta med det här?

Genom undervisningen får du kunskap om kartan och kännedom om viktiga namn, läges- och storleksrelationer så att du kan orientera dig och dra slutsatser om natur- och kulturlandskap och om människors villkor.

Det här kommer du att få undervisning om:

Livsmiljöer
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor.
 • De svenska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag.
 • Sveriges naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark och skogar. Var i Sverige olika resurser finns och vad de används till.
 • Fördelningen av Sveriges befolkning, orsaker till fördelningen samt konsekvenser av denna.

Geografins metoder
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige.
 • Fältstudier för att undersöka natur- kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till hållbar utveckling.

Det här ska du lära dig:

 • Du har kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
 • I resonemang beskriver du samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
 • Du använder geografiska begrepp på ett fungerande sätt.
 • Vid fältstudier använder du kartor och geografiska verktyg på ett fungerande sätt.
 • Du har grundläggande kunskaper om Sveriges namngeografi och visar det genom att beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
 • Du kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och då förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.

Så här kommer vi att arbeta:

Du kommer att få:
 • muntliga genomgångar,
 • läsa i "Upptäck Sverige" och arbeta med instuderingsfrågor,
 • göra fältstudier,
 • öva på namngeografi med karta,
 • se film,
 • öva på geografiska begrepp för att kunna förklara varför Sverige ser ut som det gör.

Så här kommer dina kunskaper att bedömas:

Jag kommer bedöma din förmåga att:
 • I texter och samtal använda dig av geografiska begrepp så som t ex naturlandskap, landhöjning, erosion mm,
 • beskriva tre landskap, från tre olika delar av Sverige. I dina texter ska du berätta om natur- kulturlandskap, naturresurser, befolkningsfördelning, namngeografi mm,
 • beskriva var orter, berg, vattendrag, landskap är belägna, detta gör du genom ett prov,
 • vid fältstudier se och förklara hur landskapet har förändrats i din närmiljö.

Dina arbeten kommer att samlas i ett häfte om Sverige, där kommer även dina arbeten i No att samlas.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 •  Ge  E 6Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
 •  Ge  E 6I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
 •  Ge  E 6Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 •  Ge  E 6Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett huvudsak fungerande sätt.
 •  Ge  E 6Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss delunderbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
 •  Ge  E 6Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Matriser

Ge
 Geografi -åk 4-6

Utveckla förmågan att...

 
Godtagbara kunskaper för årskursen
Utvecklade kunskaper för årskursen
Väl utvecklade kunskaper för årskursen
1
analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen
 
Eleven har grundläggande kunskaper om natur-­ och kulturlandskap och visar det ge­nom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur. I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur-­ och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Eleven har goda kunskaper om natur-­ och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur. I resonemangen beskriver eleven förhållandevis komplexa samband mellan natur-­ och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Eleven har mycket goda kunskaper om natur-­ och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur. I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur-­ och kulturland­skap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
2
utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen
 
Eleven för resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvill­kor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Eleven för resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika lev­nadsvillkor i världen och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Eleven för resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
3
göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker.
 
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt. .
 
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt.
 
Eleven för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven för utvecklade resone­mang om olika källors användbarhet.
Eleven för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
 
Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geo­grafiska verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geo­grafiska verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
4
värdera lösningar på olika miljö-­ och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling
 
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
 
Eleven har grundläggande kunskaper om Sveriges, namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om Sveriges, namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kun­skaper om Sveriges, namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Ny aspekt
 
Eleven har grundläggande kunskaper om Nordens namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om Nordens namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kun­skaper om Nordens namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Ny aspekt
 
Eleven har grundläggande kunskaper om Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kun­skaper om Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: