Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1

Skapad 2019-08-27 08:05 i Hedens skola Öckerö
Grundskola 1 Matematik

Innehåll

Det här ska du arbeta med

 

 • Taluppfattning 
 • Likhetstecknet
 • Tallinjen
 • Problemlösning
 • Mönster 
 • Symmetri
 • Prata matematik
 • Geometriska figurer (kvadrat, rektangel, triangel och cirkel)
 • Dela upp tal, antal och ordning
 • Matematiska begrepp
 • Addition
 • Subtraktion
 • Positionssystemet (ental och tiotal)
 • Mäta
 • Väga
 • Volym
 • Tid

Så här ska vi göra

Vi kommer arbeta i grupp och enskilt. 

 • Vi arbetar i mattebok
 • Vi arbetar med Nomp på iPad
 • Vi pratar matematik
 • Vi spelar mattespel
 • Vi arbetar med konkret material
 • Vi arbetar med utomhusmatematik 

 

Vi kommer att bedöma

Att du kan följande:

 • siffrorna och tallinjen 0-20
 • addera och subtrahera tal 0-10
 • arbeta med problemlösningar
 • skriva /rita enkla mönster-talföljder
 • enkel symmetri
 • dela upp tal
 • likhetstecknets betydelse
 • matematiska begrepp; udda-jämna tal, större än- mindre än, fler-färre, hälften-dubbelt
 • känna igen de fyra geometriska formerna ( kvadrat, rektangel, triangel och cirkel)
 • Mäta med linjal (centimeter, meter) 
 • Väga (gram, kilogram) 
 • Positionssystemet (ental och tiotal)
 • Volym (deciliter, liter)
 • Tid (veckodagarna, månaderna, klockan -hel och halv)

Läroplansanknytning

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: