Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte Direkt Borgen 6A Decimaltal

Skapad 2019-08-27 08:07 i Centralskolan Tierp
Vi jobbar med Matte Borgen 6A
Grundskola 6 Matematik
Vad är ett decimaltal?

Varför är det bra att kunna överslagsräkning?

Innehåll

Hur ska jag arbeta?

 •  gemensamma diskussioner
 •  enskilt med uppgifter från boken
 •  par eller grupp med vissa uppgifter
 •  repetera genom att göra läxor
 •  diagnos samt vid senare tillfälle prov

Jag ska kunna:

 •  använda tal i decimalform i vardagliga situationer.
 •  räkna med naturliga tal och tal i decimalform (överslagsräkning, huvudräkning, skriftliga metoder och miniräknare).
 • använda dig av rimlighetsbedömning.
 • förstå positionssystemet för tal i decimalform, tiondel, hundradel och tusendel. 
 • delta vid gemensamma samtal kring olika uppgifter.
 • förklara matteorden: hela tal, decimaltal, tiondel, hundradel, tusendel, decimal och decimaltecken.

Hur ska jag visa att jag kan?

Jag kommer att bedöma följande i muntliga och skriftliga uppgifter:

 • Om du kan förklara vad som är ett decimaltal.
 • Om du kan storleksordna decimaltal.
 • Om du kan multiplicera med 10, 100 och 1000.
 • Om du kan dividera med 10, 100 och 1000.
 • Om du kan använda dig av överslagsräkning
 • Om du kan använda dig av kort division.
 • Om du är delaktig vid gemensamma samtal kring olika uppgifter.
 • Om du kan förklara matteorden: hela tal, decimaltal, tiondel, hundradel, tusendel, decimal och decimaltecken.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: