Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Socialt samspel Smultronet

Skapad 2019-08-27 08:14 i Bifrost förskola Mölndals Stad
Förskola
I den här boken får vi följa med på en fantasifylld resa där vi upptäcker vår omvärld och människorna i den.

Innehåll

Mål: Vad vill vi att barnen skall få erfara?

Vi vill att barnen ska känna trygghet och anknytning till oss pedagoger så väl som till gruppen Smultron. 

Vi vill att barnen ska uppleva omvärlden samt utvidga sin trygghetszon. 

Vårat värdegrundsarbete genomsyrar verksamheten med allas lika värde och där vi tar tillvara på varje enskilt barns behov och förmågor. 

Metod: Vilka arbetssätt och metoder ska användas?

Dessa mål uppfylls genom att vi skapar kontinuitet i vardagen på förskolan, genom fasta rutiner och en jämn dagsrytm. Vi anpassar dagsrytmen utifrån varje enskilt barn så väl som barngruppen efter behov. 

Vi jobbar utifrån målen i den reviderade läroplanen (lpfö 98 rev. 2018), barnkonvention, vår nya temabok ”Tågresan”, Mölndals vision och uppgifter kopplade till Erasmusprojektet. 

Tågresan tar sin början i hemmet och resan fortsätter sedan ut i världen. På samma sätt tänkte vi jobba med temat på avdelningen. Vår gemensamma så väl som individuella resa tar sin början i barnens hemmamiljö och tillsammans med familjen fortsätter resan till avdelningen Smultronet. 

För att bygga en bro mellan hemmet och förskolan fick barnen ta med sig ett tåg hem att färglägga ihop med familjen. Dessa setts sedan upp på avdelningen och genomsyrar en delaktighet med hemmet.  

 Denna terminen ska vi, kopplat till barnkonventionen jobba med kompisböckerna. Vi kommer att ha boksamtal och de äldsta barnen har fått göra en egen tankekarta kring hur en bra kompis ska vara. 

För att uppfylla målen i Mölndals vision som är rörelse kommer vi att lägga in bland annat miniröris i vår verksamhet. 

När det gäller Erasmusprojketet kommer vi denna termin göra ett fjärilshotell samt prata om och ta redan på fakta om och kring fjärilar. 

I vår planering har vi vävt in alla fyra ämnena och jobbar aktivt med dem i vår verksamhet. Exempelvis jobbar vi med den social delen som denna termin handlar mest om anknytning för att jobba ihop gruppen. Vi har då haft målaraktiviteter med hela barngruppen, men vi har också delat upp gruppen i två, när vi haft samlingar och aktiviteter. Ett exempel på det är att vi har jobbat med barnkonventionen med de äldre barnen.  

Hur kan barnen påverka innehållet i vårt arbete?

Vårat mål är att göra barnen delaktiga från starten av temat, detta gör vi genom att bland annat utgå ifrån barnens intresse och behov. Genom att skicka med dem lustfyllda uppgifter hem blir delaktigheten från barnets hem en central del i vårat temaarbete. 

Vi vill väcka deras nyfikenhet och göra varje barn uppmärksam och medveten om gruppen som helhet, att vi skapar en VI-känsla och vilka kompisar som vi har i gruppen. 

Hur ska arbetsområdet följas upp och utvärderas?

Vi följer upp och utvärderar på våra gemensamma planeringar, som vi har på avdelningen samt de aktiviteter vi har på huset. 

Vi dokumenterar och har dialog tillsammans med barnen.

Vi lägger stor vikt vid att ha en tät dialog med hemmet och samtal med barnen och vårdnadshavare  kring tankar och funderingar som har dykt upp under terminens gång. 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: